Isala voert hartklepoperaties via katheter uit

Zwolle – De Isala klinieken voeren vanaf 20 september a.s. in Zwolle weer hartklepoperaties uit via de lies of een kleine opening van de borstkas. Deze techniek is een alternatief voor met name oudere patiënten met een ernstige aortaklepvernauwing. Voor deze soms kwetsbare patiënten kan een hartklepvervanging via een openhartoperatie namelijk te belastend of een te groot risico zijn. Momenteel voeren Zwolse artsen deze behandeling nog uit in het UMCU. Maar vanaf het najaar kunnen patiënten en hun familie het gehele traject dichtbij huis doorlopen.

De afgelopen twee jaar werden hartklepoperaties via het katheter door Zwolse en Utrechtse cardiochirurgen en cardiologen gezamenlijk uitgevoerd in het UMCU. Het voortraject en de nazorg vonden plaats bij de eigen arts in Zwolle. De behandeling, die voorheen al mogelijk was in Zwolle, werd in 2009 verplaatst naar Utrecht omdat het ministerie van VWS besloot vergunningen toe te kennen aan een beperkt aantal thoraxcentra. Inmiddels is besloten dat alle ziekenhuizen met een vergunning voor hartchirurgie deze behandeling mogen uitvoeren, dus ook het Hartlongcentrum Isala in Zwolle. Doordat de Zwolse artsen in de afgelopen jaren de behandelingen samen met Utrechtse artsen hebben uitgevoerd, hebben zij hun ervaring op dit gebied weten te behouden. Meer informatie www.isala.nl.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer