Week van de alfabetisering

Zwolle – In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Zij kunnen niet goed lezen, schrijven en rekenen. Dat maakt het dagelijks leven – privé, op school of op het werk – best moeilijk. Ook veel kinderen en jongeren hebben een taalachterstand. Deze week, 3 tot en met 8 september, is hier volop aandacht voor in de week van de alfabetisering van 3 tot en met 8 september.

“De gemeente Zwolle vindt het zeer belangrijk dat mensen goed kunnen schrijven en lezen. Dit zorgt ervoor dat je zelfstandig kan zijn, zelf je post kan lezen, bankzaken regelen of je kinderen helpen bij hun huiswerk. Daarnaast vergroot een goede beheersing van het Nederlands de kans op een leuke baan waar je je talenten kan ontwikkelen of dat je in je huidige werk beter functioneert” , aldus wethouder Filip van As.

Op 7 september is in het Stadhuis, Grote Kerkplein 15 een masterclass “Taal werkt”.Het is een ontbijtsessie van 8.00 tot 10.00 uur. Resultaat van de masterclass is dat bedrijven aan de slag kunnen met taal op de werkvloer. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: hoe herken ik laaggeletterdheid? en wat zijn de gevolgen op de werkvloer? Een select aantal bedrijven kan koploper zijn bij het terugdringen van taalachterstanden op de werkvloer. Stichting Lezen & Schrijven biedt inhoudelijke ondersteuning. Aanmelden kan via willem@lezenenschrijven.nl

In de bibliotheek in het centrum van Zwolle kunt u binnenlopen om u te laten informeren over de conversatiegroep voor laaggeletterden. Je deelt met anderen je ervaringen uit het dagelijks leven en krijgt tips van anderen wat je eraan kan doen. In de bibliotheek kun je ook met taal oefenen op de computer. De programma`s ‘’oefenen.nl’’ en ‘’De slimme nieuwslezer‘’ zijn daar gratis te gebruiken. Op vrijdagochtend is er van 9.00 tot 11.00 uur het Taalcafé voor mensen die moeite hebben met het spreken van de Nederlandse Taal. Het is een initiatief van Gilde Zwolle. Deelname is gratis, opgeven is niet nodig.

Travers Welzijn heeft in drie wijkcentra (buurthuis De Vlasakkers; dinsdagochtend om 8.45 uur, wijkcentrum Holtenbroek; woensdagochtend om 9.00 uur en wijkcentrum de Pol; donderdagochtend 9.15 uur) een gratis taaloefenwerkplaats voor vrouwen die moeite hebben met de Nederlandse taal. U kunt gewoon binnenlopen. Ook is het mogelijk om individueel met de Nederlandse taal aan de slag te gaan waarbij de deelnemer door een (vrijwillige) coach wordt ondersteund.

Vanaf 1 september start in het Zwolle het project “Taal voor het leven”. Een nieuwe aanpak van laaggeletterdheid. Dit regionale project gaat met hulp van vrijwilligers/coaches laaggeletterden scholen. Het werven van vrijwilligers wordt een uitdaging. De gemeente Zwolle geeft de Stichting Lezen & Schrijven de mogelijkheid dit project samen met de regiogemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties uit te voeren. Er wordt de komende tijd nog meer ontwikkeld en gedaan met betrekking tot de aanpak van laaggeletterdheid. In de regio IJssel- Vecht staat laaggeletterdheid hoog op de agenda. Daarom werken gemeenten, maatschappelijke organisaties, de Stichting Lezen en Schrijven samen aan de regionale aanpak van laaggeletterdheid. Hierin ligt de nadruk op werk.

De Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting doet dit door het onderwerp publiekelijk te bespreken, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op www.lezenenschrijven.nl vind je meer informatie.

Artikel delen:

Reageer