Bestemmingsplan Windesheim – Greijdanus moet opnieuw

Zwolle – De Raad van State heeft woensdag een definitieve uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep op het bestemmingsplan Hogeschool Windesheim en Greijdanus College. De onderbouwing over de capaciteit van de Lünentunnel ten aanzien van het aantal studenten nu en in de toekomst was, ondanks de extra gevraagde informatie van de gemeente, onvoldoende volgens de Raad van State.

De gemeenteraad heeft op 13 december 2010 het bestemmingsplan Hogeschool Windesheim en Greijdanus College vastgesteld. Een bewonerscollectief uit de naastgelegen woonwijk heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State. Daarbij hebben zij bezwaren ingediend ten aanzien van de wijze van vaststelling Plan van Aanpak, te weinig parkeerplaatsen op het Campusterrein, het parkeren in de wijk, de bouwhoogte en volume van de gewenste nieuwbouw en de langzaamverkeersstroom door de Lünnentunnel. De Raad van State vond dat in januari 2012 alleen voor dit laatste bezwaar onvoldoende informatie aanwezig was om een besluit te nemen, de overige bezwaren waren al ongegrond verklaard.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep gegrond;II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Zwolle van 13 december 2010;III. veroordeelt de raad van de gemeente Zwolle tot vergoeding van bij [appellant] en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 43,72 (zegge: drieënveertig euro en tweeënzeventig cent), met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;IV. gelast dat de raad van de gemeente Zwolle aan [appellant] en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 152,00 (zegge: honderdtweeënvijftig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.
Aldus vastgesteld door mr. M.W.L. Simons-Vinckx, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Soede, ambtenaar van staat.

w.g. Simons-Vinckx w.g. Soede
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 september 2012

De gemeente moet nu de gehele procedure van het bestemmingsplan Windesheim – Greijdanus opnieuw doen, en voor de omwonenden houdt e.e.a. in, dat ze de ontwikkelingen daarin op de voet zullen te volgen, opdat bij een volgende gelegenheid niet de belangen van de bewoners worden geschaad.

Een succes dus voor de gezamenlijke indieners, en dan met name door de inbreng van de problematiek van de Lünentunnel.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Zo, nu weet de Gemeente waar ze aan toe zijn. Een brug over de IJsselallee of de tunnel verbreden. Wel bijzonder dat zo'n groot project feitelijk zo simpel tegen te houden is door de buurtbewoners.

  2. Greijdanus plat en samenvoegen met een nieuw te bouwen alles bij elkaar school, parkeren maar. Al die verschillende geloofsscholen, zonde van het geld.

    3 pabo's in Zwolle. Niet te "geloven".

Reageer