Voorkeur voor wildoversteek bij Windesheim?

Zwolle – Op het laatste wijkplatform van Windesheim waren de raadsleden Ems Post van de VVD en Martijn v.d. Veen van het CDA  aanwezig, en hoorden de bewoners van Windesheim met name hun zorg en ook hun verontwaardiging uitten over het feit dat een passende veilige aansluiting/oversteek van de Dorpsstraat op de Wijheseweg (N377) maar niet op de agenda van het college komt. De raadsleden konden opmaken dat dit als bijzonder frustrerend werd ervaren.

Zeker toen de raadsleden die avond bleek, als klap op de vuurpijl, dat wel prioriteit en middelen worden gevonden voor het realiseren van een wildoversteek. Deze zou ongeveer EUR 220.000 moeten gaan kosten. Geld dat ook heel goed gebruikt zou kunnen worden voor een veiligere oversteek bij Windesheim van met name fietsende volwassenen en kinderen. Het CDA Zwolle had hier andere prioriteiten gesteld, zegt fractievoorzitter Van der Veen. Nu heeft het CDA Zwolle 25 augustus 2012 gesproken met de heer T. Rietkerk, gedeputeerde van Overijssel, op een campagnegelegenheid aan de N35 bij Wijthmen. Bij die gelegenheid heeft het CDA aandacht gevraagd voor het verkeersprobleem van Windesheim. En er liggen kansen vindt Van der Veen! "Maar dan is het wel zaak dat ook het college van B&W van Zwolle de noodzaak gaat inzien van een aanpassing van de aansluiting/oversteek van de Dorpsstraat aan/over de Wijheseweg. Dit in het belang van de veiligheid van volwassen en kinderen."

Het voorgaande brengt de VVD en het CDA dan ook tot de volgende vragen:

1. Is het College ook van mening dat de oversteek van de Wijheseweg (N377) ter hoogte van de Dorpsstraat te Windesheim onveilig is en dat dit moet veranderen?

2. Is er naar aanleiding van het wijkplatform door het College al contact gezocht met de Provincie en de bewoners van Windesheim om te komen tot plannen voor verbetering van de onveilige oversteek?

a. Indien dat het geval is, kunt u ons informeren over de resultaten tot op heden en de inzet van de gemeente.

b. Indien dat niet het geval is, is het College bereid om met bewoners en Provincie in overleg te gaan om de situatie te verbeteren?

Graag vernemen wij een antwoord op voornoemde vragen voor de begrotingsbehandeling van het jaar 2013.

Ems Post

Martien van Gurp

Artikel delen:

Reageer