Historische graven en begraafplaatsen voorgedragen voor monumentenlijst

Vier objecten komen volgens de commissie cultuurhistorische graven in aanmerking voor de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat dan om begraafplaats Bergklooster (oude gedeelte), begraafplaats Buitengasthuis, het grafmonument van W.J. Schuttevaêr en de zerk van Jan Mulert (hij bezat landgoed Kranenburg). Daarnaast heeft de commissie, die onder leiding stond van voormalig wethouder Jaap Hagedoorn, een belangwekkende lijst samengesteld met namen die in aanmerking komen voor het predicaat cultuurhistorisch waardevol graf. 

Aanleiding voor de het onderzoek naar waardevolle graven, was het graf van mede SDAP-oprichter Helmig Jan van der Vegt, dat in aanmerking kwam voor ruiming. De gemeente wil dit graf vanwege de cultuurhistorische waarde in stand houden. De vraag rees, of er meer van dergelijke graven in de gemeente vanwege dergelijke waarden in stand moeten worden gehouden. Belangrijkste criterium daarbij is, dat de begraven persoon van landelijke betekenis geweest moest zijn. De commissie heeft een lijst van maar liefst 28 waardevolle graven opgesteld. Veel meer belangwekkende graven zijn gevonden, maar deze voldeden niet aan alle beoordelingscriteria. Deze graven hebben meer een plaatselijke betekenis, terwijl de namen op de eindlijst meer een nationale betekenis hebben.

Bijzondere namen op de eindlijst zijn die van de beiaardier Créman, zigeunerkoningin Amalia Bandi, de joodse actrice Lize Hamel en de winnares van de PC Hooftprijs Amoene van Haersolte. Ook de namen van o.a. Hans van Wiechen (grondlegger van Vogelweijde), Eugenius Mehler ( classicus, rector gymnasium en auteur), A van Naamen van Eemnes ( lid en voorzitter Eerste Kamer) en  dr E.S. Eeftinck Schattenkerk ( oprichter Medisch Contact) staan op de eindlijst.

Wethouder Peter Pot heeft grote waardering voor het degelijk en deskundig advies dat de commissie in korte tijd heeft geleverd. “Ik zal mij er voor inspannen de aanbevelingen van de commissie zo snel mogelijk voor besluitvorming voor te leggen aan het college van B&W”, aldus Peter Pot.

In de commissie zitten de heer J. Hagedoorn (voorzitter), de heer S. de Boer, de heer A.G.P. Cremers, de heer W. Cornelissen, mevrouw A.A.J. Boukes-Okkels.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Geachte commissie,

    Als kleinzoon ben ik zeer vereerd dat mijn grootvaders graf genomineerd is voor de monumentenlijst. Hij was grondlegger van de Vogelweijde maar buiten de stadsgrenzen is hij vooral bekend van de van wiechen-methode een manier om de kinderen te volgen in het eerste 15 maanden van hun leven. Deze methode wordt nog steeds zeer veel gebruikt door consultatiebureau’s in Nederland en Belgie.

    Een vriendelijke groet,

    Pieter-Bas van Wiechen


    Maak melding

Reageer