Waterrijke fietsroute in de regio Zwolle

Het Waterschap Groot Salland heeft een map ontwikkeld met vijf fietsroutes langs diverse waterschapsobjecten en –projecten rondom Kampen, Staphorst/Nieuwleusen, Raalte, Diepenveen en Zwolle. Iedere fietsroute heeft een eigen thema. De ‘waterroutes’ zijn gratis verkrijgbaar. De map bevat vijf zogeheten ‘waterkaarten’. Per kaart is een fietsroute samengesteld door een deel van het gebied van Groot Salland. Deze fietsroutes laten de inwoners op een aantrekkelijke manier zien wat de eerstvolgende jaren in de planning staat bij het waterschap en waarom dat nodig is.

De Zwolse route (5) draagt als thema ‘Kosten voor water’ en begint en eindigt bij het Van der Valk-restaurant aan de Kranenburgweg in Zwolle. De fietsroute is 50 kilometer lang en komt onder meer langs de sluis bij Nieuwe verlaat, stuw Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen, de Zwevende Steen in Dalfsen, Emmertochtsloot, stuw en gemaal Lange Slag, Dijkstoel en Oude Zeedijk, de polders Lierder- en Molenbroek, Polder Sekdoorn en watergang de Herfterwetering.

 Beperkte voorraad
Om deze zomer (maar ook daarna) te kunnen genieten van deze waterrijke fietstochten  kunnen burgers de map met fietskaarten aanvragen via de website van het waterschap, www.wgs.nl. De map is gratis, maar de voorraad is beperkt. 
Om geen mensen teleur te stellen, is naast de papieren versie ook een digitale versie ontwikkeld. Zodoende kunnen alle waterkaarten met fietsroutes worden gedownload en uitgeprint via de website van het waterschap.

Vijf waterthema’s
Iedere route heeft een eigen thema meegekregen. De fietsroute rondom Kampen heeft als thema ‘Veilige dijken’ en de route rondom Staphorst/Nieuwleusen ‘Schoon water’. Raalte en omgeving draagt als thema ‘Ruimte voor water en ‘Genieten van water’ is verbonden aan de route in de regio Diepenveen. Tot slot heeft Zwolle en omgeving ‘Kosten voor water’ meegekregen.  

De fietsmap is de publieke versie van het zogeheten Waterbeheersplan dat eerder dit jaar uitkwam. Hierin staat vermeld wat het waterschap de komende jaren aan werkzaamheden verricht en waarom dat nodig is.

Artikel delen: