Kinderexcursie IJsseluiterwaarden

Zwolle – Laat alle zintuigen werken en ga mee op expeditie naar de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Tijdens de Dag van de Dijk op zaterdag 22 september organiseren Natuur en Milieu Overijssel en Waterschap Groot Salland deze expeditie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De start is tegenover Uitspanning Het Engelse Werk. De starttijden zijn 13.30 uur en 14.30 uur. Deze expeditie is een voorproefje van het scholenproject Expeditie Uiterwaard.

grootsalland.jpg 

Op zoek naar knaagsporen van de bever, ontdekken hoeveel vogels er in de uiterwaarden leven, ervaren wat er met het waterniveau gebeurt als er obstakels in de rivier liggen en wat het effect is als je een geul graaft of de dijk verlegt. Ga je mee op expeditie op zaterdag 22 september? Meld je dan snel aan via info@natuurenmilieuoverijssel.nl of via het formulier op www.wgs.nl/dagvandedijk. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Om kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs kennis te laten maken met Ruimte voor de Rivier Zwolle, ontwikkelden het Waterschap Groot Salland en Natuur en Milieu Overijssel een gezamenlijk lesprogramma: Expeditie Uiterwaard. Het programma bestaat uit twee delen. Deel één is een voorbereidende les in de klas, gegeven door de leerkracht zelf. Het hoe en waarom van Ruimte voor de Rivier en het project in Zwolle staan hierin centraal. Na deze les is het tijd om op pad te gaan, de uiterwaarden in, begeleid door een deskundige gids met medewerking van zogeheten hulpouders. Daar gaan de kinderen aan de slag met praktijkproeven om zo de uiterwaarden te beleven.

De stad Zwolle is verbonden met de IJssel. De karakteristieke rivier draagt bij aan de uitstraling van de entree van de sfeervolle Hanzestad. Bovendien is het rivierengebied dé plek voor de Zwollenaar om te ontspannen. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. De rivier heeft extra ruimte nodig. Binnen het project wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van stad en land. Door ruim twee kilometer dijk zo’n 300 meter landinwaarts te verplaatsen en het aanleggen van extra ‘nevengeulen’ kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd.

Artikel delen:

Reageer