Therapiezwemmen blijft voorlopig in Hanzebad

Zwolle – Het nieuwe Zwembad De Vrolijkheid opent op zondag 21 oktober de deuren. Vanaf dat moment zouden de bestaande overdekte zwembaden het Aa-bad en het Hanzebad buiten gebruik kunnen worden gesteld. Toch blijft een gedeelte van het Hanzebad voorlopig nog in gebruik voor therapiezwemmen. Dit omdat het nieuwe zwembad op de campus van Hogeschool Windesheim niet eerder dan 1 februari 2014 in gebruik kan worden genomen.

In dat zwembad zal volgens eerder gemaakte afspraak ook het therapiezwemmen plaatsvinden. Bij therapiezwemmen worden mensen begeleid met tijdelijke of chronische spier- en pijnklachten. Het water heeft dan een hogere temperatuur. Omdat het helaas niet is gelukt om beide nieuwe zwembaden gelijktijdig gereed te hebben, moest een oplossing worden gevonden voor het therapiezwemmen voor de periode van zo’n 14 à 15 maanden. SEZZ, Windesheim, Optisport en gemeente hebben in onderling overleg gekozen voor het openhouden van delen van het Hanzebad specifiek voor dit doel. Voordeel voor de therapiezwemmers is dat zij voorlopig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven zwemmen.

Verder is afgesproken ook het wedstrijdbad van het Hanzebad nog in gebruik te houden voor het gehandicaptenzwemmen, zoals dat nu ook al op de zaterdag plaatsvindt, waarbij gebruik gemaakt wordt van het therapiebad en het wedstrijdbad.
Het in gebruik houden van het wedstrijdbad biedt eveneens de mogelijkheid om ruimte te blijven bieden voor banenzwemmen en doelgroepzwemmen.Passend bij het therapiezwemmen en het thema gezondheid zullen vormen van doelgroepzwemmen worden aangeboden; bv. Meer bewegen voor senioren.De huidige exploitant van het Hanzebad, de Stichting Exploitatie Zwembaden Zwolle, biedt op werkdagen de mogelijkheid voor dit banenzwemmen (circa 2,5 uur per dag) en doelgroepzwemmen (circa 4 uur per dag).
In het Hanzebad wordt na de opening van zwembad De Vrolijkheid geen zweminstructie meer gegeven. Dit gebeurt dan nog alleen in Zwembad De Vrolijkheid door exploitant Optisport en in zwembad Windesheim door zwemschool W.J.van Goor.Met bouwkundige en technische maatregelen worden de overige bassins van het Hanzebad buiten gebruik gesteld.

Artikel delen:

Reageer