Subsidie voor twee energieleverende woningen

Zwolle – Zwolle maakt werk van duurzaamheid. Niet alleen overheden maar juist ook particulieren zetten zich in voor een meer duurzame samenleving. Twee initiatiefnemers hebben de ambitie om een energieneutrale woning te bouwen. Ze ontvangen hiervoor beide een eenmalige subsidie van € 12.500,-

De subsidie komt voort uit de prestatieafspraken wonen 2010 – 2015 die de gemeente Zwolle met de provincie Overijssel heeft gemaakt. Hierin is opgenomen dat de provincie aan de gemeente een subsidie beschikbaar stelt als de gemeente een pilotproject start om te komen tot minimaal één energieleverende nieuwbouwwoning. Met de subsidie willen de gemeente en de provincie (toekomstige)woningeigenaren bekend maken met de huidige mogelijkheden om een nieuwbouwwoning energieleverend te ontwerpen. Daarbij is de subsidie bedoeld als voorbeeld voor andere woningeigenaren en ontwikkelaars. Wethouder Erik Dannenberg: “Deze beide initiatieven sluiten helemaal aan bij het Zwolse duurzaamheidsbeleid. Hierin staat onder andere dat we streven naar 20% CO2 reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Deze woningen dragen hier zeker aan bij. Ik vind het prachtig dat particulieren zich inzetten voor duurzaamheid en hiervoor innovatieve oplossingen gebruiken. Uiteraard hopen we dat anderen dit voorbeeld zullen volgen en ook de stap maken naar een energieleverende woning. Kennisontwikkeling en het weer verder uitdragen van kennis draagt immers in belangrijke bij in het realiseren van duurzame oplossingen”.

Artikel delen:

Reageer