Open Dag windpark Tolhuislanden bij Zwolle

Zwolle – Een dag na de officiële opening van de windparken Tolhuislanden en Nieuwleusen-West , die op 21 september is, houdt het windpark in Zwolle op zaterdag 22 september open dag.

windpark_tolhuislanden.jpg
Foto: Gemeente Zwolle

Iedereen die geïnteresseerd is in windturbines en windenergie, is tussen 10.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij windturbine 1 in Zwolle, net over het spoor aan de nieuwendijk. U kunt u laten voorlichten over de windturbines en er is diverse informatie over windenergie en de techniek. De acht windturbines in de twee windparken hebben een as-hoogte van 85 meter. De wieken komen tot een hoogte van 126 meter. De Enercon E83- turbines kunnen samen 20 MW (megawatt) Nieuwe Energie (groene stroom) leveren. Dat is genoeg om meer dan 12.000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien.

Overeenkomstig het beleid van de gemeente Zwolle, de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel is de aanleg van de twee windparken in Zwolle en Dalfsen na een voorbereidingsperiode van 10 jaar een feit. In 2003 is door een samenwerkingsverband van provincie Overijssel en vijf gemeenten in Noordwest Overijssel een locatieonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen de gebieden Tolhuislanden, Nieuwleusen-west en Dalfserveld als kansrijke gebieden voor grootschalige opstellingen van windturbines naar voren. De basis voor het aanwijzen van (kansrijke) zoekgebieden voor windenergie binnen de provincie is de nieuwe afspraak met het Rijk om in 2010 ten minste 80 MW opwekvermogen voor Overijssel te realiseren.

Het college van B&W van Zwolle sprak al in 2001 de ambitie uit om voor 2010 ongeveer 10 MW aan opgesteld vermogen te realiseren. Deze ambitie is overgenomen in het beleidsdocument: “Energie in Zwols beleid”, dat in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. De planologische voorbereiding van het windpark is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Dalfsen, die bevoegd gezag is voor het windpark Nieuwleusen West.

CO2 uitstoot

Het windpark Tolhuislanden draagt substantieel bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het windpark produceert ca 21.000 MWh/jaar en kan daarmee ca 6.000 woningen voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit. De elektriciteitsproductie van de twee windparken tezamen is twee keer zo groot. Het totale vermogen van beide windparken tezamen bedraagt 20MW.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Volkverlakkerij van de energie maffia.>:(
  Die krengen draaien op subsidie.De eigenaren lachen zich dood dat wij met ons allen een poot worden uitgedraaid.Want de rekening van deze ondingen komt op ons bordje terecht.Al gehoord van de nieuwe heffing op energie die er aan komt om die dingen te fianancieren?
  Ook de boeren waar die dingen op het land staan lachen zich een ongeluk.Zij krijgen per molen ongeveer twintig duizend Euro per jaar.
  Het klinkt zo mooi dat deze 8 molens 12000 huishoudens van energie kunnen voorzien maar de werkelijkheid is anders.

  Groene stroom??? Oplichterij !!!

 2. Het is een beetje jammer dat de omwonenden geen uitnodiging hebben ontvangen voor de feestelijkheden.
  Zouden de belanghebbenden bang zijn dat de grote groep tegenstanders gaat dwarsliggen??
  Zouden de belanghebbenden bang zijn om geconfronteerd te worden met de klachten van de omwonenden??
  Zouden de belanghebbenden bang zijn om geconfronteerd te worden met de gezondheidsklachten van de omwonenden??
  Zullen we namens de belanghebbenden voorstellen de naam Tolhuislanden wijzigen in Don Quichotterieje?
  Zullen we vaststellen dat hierover ernstig nagedacht moet worden en dat waarschijnlijk alleen de makers van Koefnoen snappen wat hiermee bedoeld wordt?
  Of een aantal leden van carnavalsvereniging de Eileuvers?
  Want mijne dames en heren, laten we wel wezen, wat hier ten tonele gebracht wordt is een klucht, maar wel een slechte.!

Reageer