Nieuwe regeling energiebesparende maatregelen

Zwolle – Vanaf 1 oktober is er in de provincie Overijssel voor particuliere woningeigenaren een nieuwe regeling voor energiebesparende maatregelen. Om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen heeft de provincie de Overijsselse aanpak 2.0 ontwikkeld. Uitgangspunt van deze aanpak is het stimuleren van de vraag naar energiebesparende maatregelen door particuliere woningeigenaren en deze financieel te ondersteunen met een duurzaamheidlening en een premieregeling.

Het Zwolse college en de Zwolse gemeenteraad moeten nog besluiten over de regeling. In het geval de gemeenteraad instemt met de nieuwe regeling, wordt in Zwolle het huidige energieloket voortgezet binnen de Overijsselse Aanpak 2.0. Dit betekent dan dat de bestaande Subsidieregeling Duurzaam Wonen wordt stopgezet. Particuliere woningeigenaren in de gemeente Zwolle kunnen vanaf 1 oktober 2012 gebruik maken van de Overijsselse Duurzaamheidlening.

Wie nog gebruik wil maken van de bestaande Subsidieregeling Duurzaam Wonen van de gemeente Zwolle kan tot en met 30 september 2012 een aanvraag om subsidie indienen bij het energieloket. Aanvragen die op 1 oktober 2012 of later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Wilt u nog gebruikmaken van de subsidie Duurzaam Wonen?

Via www.zwolle.nl/duurzaamwonen kunt u de subsidie aanvragen. Ook kunt u contact opnemen met Energiewacht via het gratis telefoonnummer 0800 – 23 59 276. Op de website vindt u ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Ook staat een lijst van maatregelen waarvoor u subsidie kunt ontvangen. Voor het aanvragen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden: • uw koopwoning is voor 1 januari 1996 opgeleverd, gelegen in de gemeente Zwolle, en bestemd voor permanente bewoning, • de subsidie bedraagt 20% van de kosten van de duurzaamheidsmaatregelen, met een maximum van €2.000, • de kosten voor de te treffen maatregelen bedragen min. €2.500,- .

Belangrijk onderdeel van de Overijsselse Aanpak 2.0 is de Duurzaamheidlening, die voor 100 % wordt gefinancierd door de provincie. De Overijsselse Duurzaamheidlening dient voor het grootste deel besteed te worden aan energiebesparende maatregelen zoals isolatie, het installeren van een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen of pelletkachels.

De lening bedraagt minimaal 2.500 en maximaal 7.500 euro bij een looptijd van 10 jaar of minimaal 7.500 en maximaal 20.000 euro bij een looptijd van 15 jaar. De rente is 3% lager dan de marktrente.

Duurzaamheidspremie

Daarnaast is er de Duurzaamheidpremie waarbij particuliere woningeigenaren geld terug ontvangen voor gerealiseerde isolatiemaatregelen. De premie is minimaal 300 euro voor één gerealiseerde maatregel en kan oplopen tot 900 euro bij twee maatregelen, als deze zijn gerealiseerd op basis van een gezamenlijke aanvraag in de eigen buurt met minimaal twee andere woningeigenaren.

Meer informatie over de nieuwe regeling vindt u op www.verbeterenbespaar-zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer