Doorstroming hoogwater verbeteren in het Engelse Werk

Zwolle – Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken samen aan natuurlijke en veilige uiterwaarden langs de grote rivieren. In de uiterwaarden van het Engelse Werk, aan de rechteroever van de IJssel, is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door vooral de begroeiing aan te pakken. Daarmee wordt naar verwachting eind 2012 gestart. Omwonenden en belangstellen zijn van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 26 september, waar uitleg wordt gegeven over de plannen en maatregelen in het gebied.

Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Hierdoor vergroot het risico op overstromingen. Daarom worden in de uiterwaarden van het Engelse Werk maatregelen getroffen om de doorstroming bij hoogwater te verbeteren. Er wordt vegetatie verwijderd die bij hoogwater in de stroombaan staat. Ook wordt een veepassage gerealiseerd door de uitstroomgeul, zodat grote grazers de ontwikkeling van nieuwe struwelen kunnen voorkomen. Tijdens het werk wordt rekening gehouden met waardevolle planten en dieren, zoals de bever. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat werkt in dit project samen met Staatsbosbeheer, die het gebied beheert.

Programma StroomlijnDe Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor de natuurlijke rijkdom en recreatie. Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat een veilige leefomgeving hand in hand gaat met natuurontwikkeling en -beleving. Staatsbosbeheer is één van de beheerders van terreinen langs de grote rivieren en vindt het net als Rijkswaterstaat belangrijk dat men in het rivierengebied veilig kan wonen, werken en recreëren. Daarom werken we samen aan plannen voor maatregelen in de uiterwaarden. Dat gebeurt in het programma Stroomlijn. Stroomlijn zorgt samen met Ruimte voor de Rivier projecten zoals het graven van geulen in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden voor een veilig rivierengebied. Kijk ook op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn en www.ruimtevoorderivier.nl/uiterwaardvergravingsoInloopbijeenkomstOp woensdag 26 september 2012 is er een inloopbijeenkomst in Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4, te Zwolle. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen binnenlopen van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.30 uur wordt er een korte presentatie gehouden. Tijdens de bijeenkomst wordt meer verteld over het programma Stroomlijn en over de maatregelen in Het Engelse Werk. Aanwezigen kunnen zich ter plaatse ook opgeven om met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer het gebied in te gaan.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. bij hoogwater mogen ze wat mij betrefd wel wat water het engelsewerk insluisen, want het water staat daar bedroevend laag. ik kan me van vroeger herinneren dat dit niet zowas en er mega veel vis in zat, waaronder mooie knoepers van karpers, welke zwollenaar kende ze niet.;)

Reageer