Ondersteuning voor mantelzorgers beter te vinden

Zwolle – De activiteiten en diensten die zich puur op mantelzorgers richten, verzorgt Steunpunt Informele Zorg voortaan onder de naam ‘Steunpunt Mantelzorg’. Deze nieuwe, extra benaming is bezegeld met een bord op de gevel van het pand van Steunpunt Informele Zorg aan de Assendorperstraat in Zwolle. Ook komt er binnenkort een aparte website met deze titel. “‘Steunpunt Mantelzorg’ is een korte en krachtige naam, die de lading dekt”, zegt Erik Dannenberg, wethouder  WMO/zorg.

Het steunpunt verzorgt de mantelzorgondersteuning in opdracht van de gemeente Zwolle. Daarbij kan worden gedacht aan een luisterend oor, informatie over wet- en regelgeving, het verwijzen naar instanties, themabijeenkomsten en praktische hulp van vrijwilligers in de thuissituatie. Het dienstenaanbod van het Steunpunt Informele Zorg blijft ongewijzigd en officieel blijft het steunpunt gewoon ‘Steunpunt Informele Zorg’ heten, maar voor activiteiten die zich puur op mantelzorgers richten, wordt vanaf heden de naam Steunpunt Mantelzorg gebruikt.

OndersteuningDe nieuwe benaming is een idee van de Mantelzorgadviesraad. Deze raad denkt mee over mantelzorgondersteuning in de stad Zwolle en adviseert de gemeente Zwolle door als spreekbuis van de Zwolse mantelzorgers op te treden. Steunpunt Mantelzorg is concreter en duidelijker, omdat de term mantelzorg landelijk bekend is bij zowel de mantelzorger zelf als de verwijzers, zoals (huis)artsen en hulpverleners. “Zo kan het steunpunt meer mantelzorgers bereiken”, zegt Dannenberg. “En dat is belangrijk, want een goede en tijdige ondersteuning van mantelzorgers is essentieel. Mantelzorg doen veel mensen met plezier, als vanzelfsprekend, maar het kan soms ook een belasting zijn. Met deze aanvullende naam vinden mantelzorgers makkelijker hun weg naar ondersteuning.”

MantelzorgMantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.Steunpunt Informele ZorgSteunpunt Informele Zorg staat klaar voor mensen met behoefte aan advies en praktische ondersteuning op het gebied van deze informele zorg. Dat kunnen zorgvragers zijn, mantelzorgers of vrijwilligers. Steunpunt Informele zorg is onderdeel van Vrijwilligerscentrale Zwolle, opgericht in 1977.

Artikel delen: