Drie nieuwe (hard)looproutes langs de IJssel bij Zwolle

Zwolle – Tijdens de Dag van de Dijk, op zaterdag 22 september, opent het Waterschap Groot Salland bij Uitspanning Het Engelse Werk in de Zwolse uiterwaarden drie nieuwe  (hard)looproutes. Deze routes leiden door het gebied waar het waterschap het project Ruimte voor de Rivier Zwolle uitvoert. Loop door het prachtige rivierengebied en zie hoe de IJssel de komende jaren meer ruimte krijgt en er wordt gewerkt aan natuurontwikkeling en het creëren van extra recreatiemogelijkheden.

De DrogeVoeten Routes ‘Westenholte’ en ‘Scheller en Oldeneler Buitenwaarden’ zijn met elkaar verbonden bij het fraaie park direct naast Uitspanning Het Engelse Werk. Vanaf deze plek, waar ook het informatiebord met de DrogeVoeten Routes wordt onthuld, is er een schitterend uitzicht over de uiterwaarden. Gedetailleerde routebeschrijvingen komen op de website van het Waterschap Groot Salland (ook via een QR-code op het bord) en een gratis uitklapkaart zal verkrijgbaar zijn bij Uitspanning Het Engelse Werk en vanzelfsprekend bij het waterschap zelf.

Steeds fraaier landschap

Tussen de stad Zwolle en de IJssel ligt een fraai en gevarieerd groen landschap. Dit landschap zal de komende jaren positief veranderen door het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. De IJssel krijgt meer ruimte en dit zorgt voor meer veiligheid voor stad en land. Bij Westenholte (paarse route, 10,5 km) wordt de dijk over een lengte van ruim twee kilometer maximaal driehonderd meter landinwaarts verplaatst. In de uiterwaard die hierdoor wordt vergroot, komt een geulensysteem dat aansluit op de bestaande geul in de Vreugderijkerwaard, een prachtig natuurgebied dat nog mooier en groter zal worden.

 

Bij de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (roze route, 6,4 km) komen twee nevengeulen. Deze geulen voeren hoogwater veilig af. Daarnaast wordt de aanwezige zandwinplas ondieper gemaakt en opgenomen in het geulensysteem. Een deel wordt geschikt gemaakt om een bijzonder natuurgebied te creëren. De derde route (groene route, 2,7 km) voert vanuit de uiterwaarden naar Zwolle centrum of andersom en maakt tastbaar hoe dicht de stad eigenlijk bij de IJssel ligt.

Onthullen door?

Tijdens de Dag van de Dijk op zaterdag 22 september worden de routes officieel geopend. Dit vindt plaats tussen 12.45 en 13.00 uur met het onthullen van het informatiebord. Wie dit doet, blijft nog even geheim, maar hij/zij zal ongetwijfeld hardloopschoenen aan hebben.

Ruimte voor de Rivier

De DrogeVoeten Routes zijn uitgezet in het kader van Ruimte voor de Rivier Zwolle, dat onderdeel uitmaakt van het landelijke Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Samenwerken om inwoners van Nederland te beschermen tegen overstromingen, daar draait het bij Ruimte voor de Rivier om. In heel Nederland worden langs de grote rivieren meer dan dertig projecten uitgevoerd om dit te bereiken. Ook de IJssel bij Zwolle heeft extra ruimte nodig. Dit realiseert het Waterschap Groot Salland door het landinwaarts verleggen van ruim twee kilometer dijk en het aanleggen van zogeheten nevengeulen. Kijk voor meer informatie over Ruimte voor de Rivier Zwolle op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier

Artikel delen: