VVN: Fietsrotonde bij Vondelkade onveilig

Zwolle – Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle vindt dat door meerdere mediapublicaties de indruk wordt gewekt dat VVN voorstander zou zijn van het gepubliceerde ontwerp fietsrotonde Philosofenallee-Vondelkade. Dit is niet het geval, zegt VVN dinsdag!

fietsrotonde.jpg

Consulent verkersveiligheid P. Buter wil via dit schrijven benadrukken dat het ontwerp voor de Fietsrotonde niet de keuze van VVN is. Buter: "Wij zijn namelijk van mening dat door te kiezen voor deze vormgeving de verkeerssituatie voor zowel fietsers als andere bestuurders onveiliger zal gaan worden. Het vorenstaande is aanleiding gebruik te maken van de gelegenheid om onze zienswijze nog eens nader toe te lichten via een brief aan het college van Zwolle". Zie Lees verder.

Brief VVN naar college van Zwolle:

1 Wij delen uw mening dat de huidige situatie niet ideaal is voor kruisend fiets- en bromfietsverkeer en daarom wordt gestreefd naar een vlotte verbinding tussen twee fietsstraten. Dit mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid ter plaatse.

2 Het ongevallenbeeld laat zien dat op de huidige kruising met de Vechtstraat- Wipstrikkerallee de laatste jaren geen letselongevallen zijn gebeurd. Meerdere observaties door ons, in met name de spitsuren, tonen aan dat kruisende en afslaande bromfietsers en fietsers handig gebruik maken van de leemtes tussen stilstaande auto’s. In de meeste gevallen houden stoppende automobilisten rekening met zowel overstekende voetgangers, fietsers en bromfietsers. Juist op dit punt kan gesproken worden over een juist gedrag van alle verkeersdeelnemers!

3 In de huidige situatie kunnen bromfietsers en fietsers de kruising in twee keer oversteken en is er sprake van maximaal 1 mogelijk conflictpunt auto/(brom-)fietser per rijrichting. Door te kiezen voor een rotondevorm voor fietsers wordt het aantal mogelijke conflictpunten minimaal verdubbeld.

4 De route Vechtstraat-Wipstrikkerallee is een Gebiedsontsluitingsweg. Een type weg bedoeld voor doorstroming van het verkeer. De huidige intensiteit bedraagt circa 13.000 voertuigen per etmaal. Na openstelling van de gehele vernieuwde Ceintuurbaan zal de intensiteit naar verwachting dalen naar circa 10.000 voertuigen maar zal dit wegvak een belangrijk onderdeel van de “binnenring” blijven. Tijdens de spitsuren wordt de doorstroming nu reeds ernstig beperkt door de rotonde Hanekamp. Door de aanleg van een nabijgelegen fietsrotonde zal de filevorming vanuit beide richtingen zich over aanzienlijk grotere lengte gaat uitbreiden. Ook de geplande Voetgangersoversteekplaats (VOP) zal voor extra oponthoud gaan zorgen.Het aantal kruisende fietsers in de spitsuren is dermate intensief dat op de binnenring geen sprake kan zijn van doorstroming. Dat zal met name automobilisten frustreren met alle negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid.

5 in de huidige situatie kunnen bromfietsers de route voor fietsers gebruiken. In de rotondevorm zijn de konsekwenties voor bromfietsers zeer ingrijpend voor de richtingen:A: van Vondelkade naar Philosofenallee en vice versa B: van Vechtstraat naar VondelkadeC: van Wipstrikkerallee naar Philosofenallee.

Wij verwachten dat bromfietsers geneigd zullen zijn de gemakkelijkste route te kiezen en gebruik zullen gaan maken van het pad in rotondevorm bedoeld voor fietsers. Dit zal het risico op aanrijdingen met zowel kruisend autoverkeer als fietsers vergroten.

6 Tijdens onze observaties is ook geconstateerd dat in de middaguren grote stromen fietsers vanaf de richting Wipstrikkerallee linksafslaan naar de Rh. Feithlaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de huidige verplichte opstelstrook voor fietsers linksaf. Na realisering van de rotondevorm is er geen mogelijkheid meer om linksaf voor te sorteren en dient afslaand fietsverkeer te gaan stilstaan op de fietsstrook om rechtdoorgaand auto- en fietsverkeer voorrang te kunnen verlenen. Ook op dit kruispunt zal de verkeersonveiligheid dus toenemen.

De situatietekening toont een fraaie vormgeving, daarover geen enkel misverstand.

Ook na verdere bestudering en raadplegingen blijven wij echter van mening dat realisatie van deze rotondevorm onvoldoende garantie zal bieden voor een verkeersveiliger oplossing.

Indien uw college van mening blijft dat de huidige voorrang gewijzigd dient te worden ten gunste van de kruisende fietser stellen wij voor te kiezen voor de meest simpele haakse kruisingsvorm, geïntegreerd in een plateau en het kruisingsvlak uit te voeren in een opvallende rode kleur ter weerszijden voorzien van haaientanden en de verkeersborden B6 “verleen voorrang”.
Duidelijk herkenbaar voor alle weggebruikers en tevens aanzienlijk minder kostbaar in aanleg.

Tenslotte willen wij uw college attenderen op de juridische konsekwenties bij de realisering van de rotondevorm. De kans op risico-aansprakelijkheid voor de wegbeheerder achten wij groot.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Leuk zo’n brief van VVN, maar daar trekt de gemeente zich toch niets van aan. Er is nu eenmaal een wethouder die dit idee gelanceerd heeft en die kan je niet afvallen. Stel je voor zeg dat je later niet kunt zeggen ” kijk deze rotonde is er door mij gekomen, mooi he ? ”

  Als wij als automobilisten nu gewoon ons gezond verstand gebruiken en de fietser de mogelijkheid geven om over te steken is er niets aan de hand. Maar er zullen altijd collega medeautomobilisten blijven die denken dat ze koning op de weg zijn en altijd en overal voorang hebben en dit ook nemen. De WVW(wegen verkeers wet) steld duidelijk dat voorang niet iets is wat je neemt, maar wat je krijgt van je medeweggebruikers !

  En ja ik ben automobilist en kom hier dagelijks langs.


  ⚠️ Meld

 2. Ben benieuwd of de gemeente hier wat mee doet. Lijkt mij een agendapunt voor de eerstvolgende wijkvergadering, wanneer is die in de Wipstrik. Wie laat het op de agenda zetten.


  ⚠️ Meld

 3. de situatie aldaar is inderdaad gevaarlijk, maar er wordt inderdaad redelijk tot goed op elkaar gelet en meegedacht in het verkeer.
  Vergelijk het eens met kop van de Melkmarkt in de stad, geen voet – of fietspaden, en daardoor moet je wel opletten en rekening houden met elkaar. Teveel willen regelen levert niet altijd een veiliger situatie in het verkeer.


  ⚠️ Meld

 4. @Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle,
  mischien een beetje of topic,maar kan er niet nog eens gekeken worden naar de verkeersafhandeling bij en om de op-en afrit Zwolle Noord en de kruising ceintuurbaan,meppellerstraatweg etc?
  de verkeerslichten staan zo raar afgesteld dat het er in de spits niet met goed fatsoen langs te rijden is>:(

  b.v.d. d buijs


  ⚠️ Meld

 5. @dennisb, helemaal gelijk. Er zullen waarschijnlijk heel knappe, theoretisch goed onderrichtte, mensen een en ander afgesteld hebben, maar de practische logica is ver te zoeken.

  Het verkeerspunt zoals bij het artikel hoort, lijkt mij niet onveilig en ik rijd er dagelijks langs. Het wordt pas onveilig als weggebruikers eigen regels gaan hanteren of vergeten richtingaanwijzers uit te zetten.
  Vb.1 Het regent een beetje en een automobilist denkt goed te doen en ineens te stoppen om fietsers voor te laten. Op zich alleraardigst en kan goed tijdens file rijden, maar niet bij weinig verkeer en al zeker niet bij alleen kleine kinderen. Hun gedachte dat automobilisten dus stoppen voor hen, zal waarschijnlijk geen stand houden bij een volgend verkeerspunt.

  Vb.2 Vanuit de richting van de rotonde komende en vergeten de richting uit te zetten. De automobilist vanaf de Vondelkade kan denken dat diegene de Vondel op wil en begint alvast te rijden.
  Dit zie ik elke dag gebeuren net als vanuit de binnestad richting de rotonde bij restaurant Paradiso aan de Hogenkampsweg. Bij het CBR hebben ze de richting al aan om richting de AA-Landen te gaan. Verkeer uit de van Muudenstraat kan denken dat diegene deze straat in wil en gaat vast rijden…


  ⚠️ Meld

 6. Waar zijn we toch mee bezig in dit land als we al zover gaan om over de inrichting van een kruispunt zo veel discussie te voeren. VVN, Gemeente en wijkvergadering hebben zich er inmiddels mee bemoeit of gaan dat doen lees ik in het artikel en de reacties.

  Van al het (gemeenschaps)geld dat met vergaderen gemoeid gaat had dat kruispunt al lang aangepast kunnen worden… te triest voor woorden dit!


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.