Leefstijlonderzoek onder 10.000 basisschoolleerlingen

Zwolle – Dit najaar vindt het succesvolle onderzoek ChecKid voor de derde keer plaats. Dit grootschalig leefstijlonderzoek onder ruim 10.000 Zwolse basisschoolleerlingen is ontwikkeld om (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart te brengen.

ChecKid is in 2006 gestart en wordt iedere drie jaar uitgevoerd. De organisatie en uitvoering van het onderzoek is in handen van het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) van VU-Windesheim in samenwerking met GGD IJsselland. De resultaten van ChecKid leveren een belangrijke bijdrage aan de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) methode waar de gemeente Zwolle gebruik van maakt. De Zwolse beweging van JOGG heet Zwolle Gezonde Stad. In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Ook dragen de resultaten van ChecKid bij aan verbetering van de activiteiten binnen de JOGG-aanpak, zodat deze nog beter aansluiten bij de lokale behoeften en wensen. Er kunnen programma’s op maat ontwikkeld worden die bijdragen aan een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving in wijken, op scholen of in gezinsverband in Zwolle. Daarnaast kunnen naar aanleiding van de uitkomsten bestaande programma’s worden verbeterd.

Doel JOGG

Het doel is uiteindelijk om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. Voldoende bewegen en gezonder eten wordt de norm. De ambitie van JOGG is dat Nederland in 2020 de gezondste jeugd in Europa heeft. JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht, waar Paul Rosenmöller de voorzitter van is. Zie ook www.jongerenopgezondgewicht.nl

Contact en meer informatie

Voor meer informatie of vragen over ChecKid, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het onderzoek: Joke van Putten of Maaike Koning, tel. 088 – 469 90 96, e-mail: opoz@windesheim.nl. Of kijk op: www.windesheim.nl/Checkid www.ggdijsselland.nl (projecten)

Artikel delen: