Citycentrum Zwolle zoekt nieuwe voorzitter

Zwolle – Na een periode van ruim 4 jaar treedt Louis van Daalen als voorzitter en bestuurslid van het Citycentrum terug en maakt daarmee de weg vrij voor een opvolger. Het Citycentrum hoopt op de algemene ledenvergadering voorjaar 2013 een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. Kandidaten welke zich herkennen in het profiel, te vinden op http://citycentrum-zwolle.nl/activiteiten/vacature-voorzitter/, kunnen zich melden bij de bestuursleden Ype Bosma, danwel Henk Oomens. Door de procedure voor een nieuwe voorzitter op te starten kunnen ook leden van het Citycentrum kandidaten aandragen, dan wel naar voren schuiven.

Met de komst van Louis van Daalen heeft het bestuur een nieuwe koers in geslagen. Het jubileumjaar 2009 waarin het Citycentrum haar 40 jarig bestaan vierde werd aangegrepen om de ambitie van de vereniging opnieuw tegen het licht te houden om met een nieuwe visie de toekomst in te kunnen. Daartoe organiseerde het Citycentrum op 2 oktober 2009 een groots symposium  met gerenommeerde sprekers zoals; de heer Zandbergen, directeur Locatus, de heer Pen van het Stedelijk instituut NICIS, de heer Stienstra van Grontmij/parkconsult en anderen. Dat symposium was het startsein voor het Citycentrum om als belangrijke partner voor de ontwikkeling van de binnenstad haar stem te laten horen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een door het college en raad breed gedragen visie om Zwolle als koopcentrum op te stuwen naar de top 5 top 10 winkelsteden van Nederland.

In de afgelopen 4 jaar heeft het Citycentrum zich op tal van manieren weten te manifesteren. In 2010 werd het Keurmerk Veilig Winkelen binnen gehaald, onderwerpen als bereikbaarheid en aantallen parkeerplaatsen zijn in goed overleg met het college en ambtelijke organisatie uitgewerkt en onlangs werd het project binnenstad graffitti vrij door het Citycentrum overgenomen van de gemeente en gestart.

Op 3 juli j.l nog gaf professor Rodney Fitch voor meer dan 150 genodigden zijn visie op de ontwikkelingen welke de detailhandel en retail in het veranderde winkellandsschap te verwachten zijn. Zeker ook door het veranderende koopgedrag van de consument die steeds meer en meer middels internet haar aankoop doet gaf hij aan dat fysiek winkelen altijd blijft bestaan, sterker nog: hij gaf aan dat winkelen tot de eerste 5 levensbehoeftes behoort.

Louis van Daalen heeft zich vooral ook ingezet om bij deze ontwikkelingen de partners in de binnenstad te betrekken. Daartoe zijn de banden met de horeca en de cultuur aangehaald en versterkt. Om tot een succesvolle stad te komen en tot de top door te dringen zal het verblijfsklimaat van de binnenstad moeten passen bij de veranderende consument en dat gaat al deze partners aan. Een aantrekkelijke stad waar de verschillende functies complementair zijn en elkaar versterken.

De afgelopen jaren is er voortdurend en veelvuldig overleg geweest met het college en de ambtelijke organisatie. Citycentrum ervaart dit overleg als uiterst constructief en noodzakelijk om de gestelde doelen te kunnen halen. Daarbij is ook bij het Citycentrum het gevoel onstaan dat de kreet ‘Samen maken we de stad’ ook inhoud heeft gekregen.

Er ligt een mooie en uitdagende toekomst, die ondanks de crisis waarin we we ons op dit moment bevinden, alle perspectief in zich heeft om de gestelde doelen te bereiken.

Uitdaging voor nieuwe voorzitter

Voor de nieuwe voorzitter ligt er een aantrekkelijke uitdaging om hetgeen in de nota

“Economisch beleid binnenstad Zwolle’ is geformuleerd mede vorm te geven. Citycentrum telt ruim 160 leden. Uitbreiding van het ledenaantal heeft prioriteit.

Het bestuur van het Citycentrum bestaat op dit moment uit 8 personen. Kandidaten kunnen zich middels het secretariaat van het Citycentrum (tel:038-4212900) melden bij de bestuursleden Ype Bosma of Henk Oomens.

Artikel delen: