GroenLinks Zwolle stelt vragen rond komst Exodushuis

Zwolle – Onder de veelzeggende titel ‘Welkom in de buurt’ heeft de gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Zwolle het college van B&W vragen gesteld naar aanleiding van de beroering die is ontstaan over de komst van een Exodushuis in Zwolle-Zuid. De GroenLinks fractie zet zich sinds vele jaren in voor een goede huisvesting van de zogenoemde bijzondere doelgroepen. Ook de meest kwetsbaren in onze samenleving horen in Zwolle een plek te krijgen. Ook ex-gedetineerden die niet zelfstandig in staat zijn hun leven opnieuw op te pakken, verdienen goede huisvesting en begeleiding. Op Weblog Zwolle ontstond de nodige beroering na de bekendmaking van de plannen om ex-gedetineerden aan de Muijdermanstraat te huisvesten.

Helaas moet GroenLinks constateren dat sinds haar motie “Welkom in de buurt” uit 2008 er de nodige initiatieven voor huisvesting van bijzondere doelgroepen niet zonder onrust in de buurt zijn gepresenteerd. Om die reden stelde GL in oktober 2011 al vragen over dit onderwerp, naar aanleiding van de komst van crisisopvang van het Leger des Heils aan de Noord in de Aa-landen. "Wij willen voorkomen dat de bijzondere doelgroepen de dupe worden van onvoldoende en te late communicatie door gemeente, instellingen en corporaties. De beantwoording van deze vragen gaf ons destijds enige hoop dat er belangrijke stappen gezet zouden gaan worden in het verbeteren van het beleid en de communicatie. Nu we geconfronteerd worden met de commotie rond de (mogelijke?) komst van een Exodushuis in Zwolle-Zuid hebben wij opnieuw vragen."

Brief van GroenLinks naar college van Zwolle:

 

Geacht College,

De GroenLinks fractie zet zich sinds vele jaren in voor een goede huisvesting van de zogenoemde bijzondere doelgroepen. Ook de meest kwetsbaren in onze samenleving horen in Zwolle een plek te krijgen. Ex-gedetineerden die niet zelfstandig in staat zijn hun leven opnieuw op te pakken, verdienen goede huisvesting en begeleiding. De tijd waarin we mensen met een vlekje zoveel mogelijk een plek op de hei of in de duinen gunden is wat ons betreft definitief voorbij.

In juni 2008 nam de gemeenteraad de door GroenLinks-raadslid Nusselder geïnitieerde motie "Welkom in de buurt" aan. De directe aanleiding van de motie was de onrust die ontstond rond de plannen voor de Oude Mars. In de motie gaf de raad het college de volgende opdracht mee:

 Methodes te ontwikkelen die het sociale en tolerante aspect van wonen in de buurt mogelijk maken

 Hierbij betrokken instellingen als de RIBW, Leger des Heils, Tactus, bijzondere doelgroepen zelf en hun familieleden, en de gemeenteraad te betrekken, maar ook wijkorganisaties en levensbeschouwelijke instellingen.

Helaas moeten wij constateren dat sinds 2008 er de nodige initiatieven voor huisvesting van bijzondere doelgroepen niet zonder onrust in de buurt zijn gepresenteerd. Om die reden stelden wij in oktober 2011 al artikel 45 vragen over dit onderwerp, naar aanleiding van de komst van crisisopvang van het Leger des Heils aan de Noord in de Aa-landen. Wij willen voorkomen dat de bijzondere doelgroepen de dupe worden van onvoldoende en te late communicatie door gemeente, instellingen en corporaties.

De beantwoording van deze vragen gaf ons destijds enige hoop dat er belangrijke stappen gezet zouden gaan worden in het verbeteren van het beleid en de communicatie. Nu we geconfronteerd worden met de commotie rond de (mogelijke?) komst van een Exodushuis in Zwolle-Zuid hebben wij de volgende vragen.

Vragen:

1. Hoe kan het dat in de brief aan omwonenden de betrokken instelling opnieuw de suggestie wekt dat de komst van het Exodushuis onafwendbaar is ("Het pand aan de Muijdermanstraat 2, dat tot voor kort eigendom was van het RIBW, krijgt nieuwe bewoners. Het pand zal vanaf november 2012 huisvesting bieden aan Exodus")?

 Dezelfde kritiek kwam in februari 2011 met de komst van het RIBW in Obrechtstraat (bron Stentor): "buren zijn verbolgen over het gebrek aan informatie en het feit dat ze voor een voldongen feit worden gesteld". Ook in de informatienota die het college de raad zond staat het overigens heel definitief, "het Exodushuis komt er".

 In november 2011 gaf u aan: "Conform het protocol ‘Welkom in mijn wijk’ dient communicatie met direct omwonenden te starten voordat de beslissing over de komst van de (..)opvang wordt genomen. Dat is hier niet gebeurd; omwonenden zijn pas geïnformeerd nadat het besluit was genomen. (de instelling) is hier dan ook op aangesproken. Leidraad is en blijft dat direct omwonenden dienen te worden geïnformeerd vóórdat een besluit over huisvesting van bijzondere doelgroepen is genomen."

 

2. Hoe beoordeelt u in dit licht de uitspraken van de directeur van woningbouwcorporatie SWZ in de krant dat er nog geen besluit is genomen? Was u niet bekend dat SWZ een voorwaarde voor aankoop had gesteld? Hoe kan het dat vooraf over deze voorwaarde geen communicatie tussen corporatie en gemeente heeft plaatsgevonden?

 In uw memo aan de raad stelt u immers dat "inmiddels is gebleken dat SWZ in de intentieovereenkomst heeft opgenomen dat draagvlak in de buurt een voorwaarde is voor het aankopen van het pand ten behoeve van deze vorm van maatschappelijke opvang."

3. Uit de door u aan de raad gezonden informatie maken kunnen wij opmaken dat u al ongeveer 5 jaar in gesprek bent met Exodus. Zijn er in deze periode dan geen afspraken gemaakt over de communicatie naar de buurt, in het geval dat er een geschikte locatie in beeld zou komen? En deelt u onze mening dat in dit geval (een opvang van behoorlijke omvang) een onderzoek naar potentiële locaties gedaan had moeten worden, met een keuze voor de gemeenteraad welke locatie de meest geschikte is?

4. Bent u bereid en in staat de raad te informeren over de manier waarop u de huisvesting van bijzondere doelgroepen in Zwolle verder vorm gaat geven?

a. Is de permanente campagne huisvesting bijzondere doelgroepen inmiddels gestart?

 In november 2011 gaf u aan: "Realisatie daarvan is voor dit najaar beoogd"

b. Is de digitale kaart inmiddels openbaar?

 In november 2011 gaf u aan: "Naar verwachting kan per 1 januari 2012 de kaart ook openbaar zijn"

c. Wanneer verwacht het college een voorstel voor een spreidingsbeleid aan de raad te kunnen voorleggen?

 In november 2011 gaf u aan dat: "een voorstel ‘spreidingsbeleid’ samen met de eindrapportage eind 2011 aan de raad kan worden aangeboden"

Namens de fractie van GroenLinks,

Patrick Rijke

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Na de valse start van begin september gaat de Stichting Exodus Zwolle op 26 september samen met de gemeente en woningcorporatie SWZ alsnog in gesprek met buurtbewoners over het plan om aan de Muijdermanstraat een opvanghuis voor (ex-)gedetineerden te beginnen.

  De eerste poging van de stichting om met de buurt in contact te komen viel eerder deze maand helemaal verkeerd.
  Omwonenden voelden zich compleet overvallen door een brief van Exodus waarin alles al in kannen en kruiken leek. Ze wilden meer tijd om zich intern te beraden. Daarop werd de op 11 september geplande informatieavond afgelast.

  Ruim honderd omwonenden hielden daarna een onderlinge bijeenkomst waaruit een buurtcomité samengesteld werd. Dat heeft zich in de kwestie verdiept en ook gesprekken gevoerd met gemeente en woningcorporatie SWZ. Woordvoerder Coerd van der Zwaag wil niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, maar geeft wel aan dat de tijdwinst en de gesprekken nuttige informatie hebben opgeleverd.

  Een aantal bewoners van de Muijdermanstraat en de nabijgelegen Vrouwenlaan en Energieweg laat al via pamfletten op ramen en aan bomen en lantaarnpalen weten dat zij geen draagvlak zien voor Exodus. ‘Géén Exodushuis in deze buurt, veiligheid voor onze buurt gaat voor’, luidt de tekst. Volgens Van der Zwaag zijn de pamfletten geen initiatief van het buurtcomité.

  De info-avond is op 26 september om 19.30 uur in wijkcentrum SIO. Komende maandag staat het onderwerp ook op de agenda van de raad.

  De gemeente heeft alle beschikbare documenten op haar website gezet: http://www.zwolle.nl/exodushuis


  ⚠️ Meld

 2. waarom zo een instelling in een kinderijke buurt vol met scholen en kinderopvang?het is toch te gek voor woorden heel veel dingen kun je niet voorkomen {de buurman/buurvrouw kan ook een gevaarlijke gek zijn]maar dit is toch egt op zijn minst gezegd uitlokking. burgemeester en wethouders denk na en laat dit niet gebeuren en grijp in voordat er iets gebeurd waar met zijn allen na jaren nog kippevel van krijgen.


  ⚠️ Meld

 3. Blijft het bij procesvragen? Of kan na de realisatie van een crisisopvang van het Leger des Heils aan de Noord in de Aa-landen en de komst van het RIBW in Obrechtstraat het ‘3 slag is uit’ principe worden gehanteerd!? Het proces lijkt ook hier weer sterk gekenmerkt te worden door het duwen en trekken van de gemeente, SWZ en Exodus om de voorziening te realiseren. Volgende keer maar weer vragen Groenlinks?


  ⚠️ Meld

 4. beste mensen anno 2012 weten we tog ook wel beter dan dat elke ex gedetineerde per definitie een kinderlokker verkrachter of moordenaar is en dan nog is t de vraag wat is het verhaal erachter nu is iemand al veroordeeld zonder verder te kijken want ja de buren vinden t niks dus t kan niet ik ben ook een moeder in zwolle zuid maar al zetten ze het naast me huis welkom zijn ze zolang we in respect naar elkaar toe met elkaar kunnen leven en zonder overlast is t voor mij geen enkel problemen er is eeng ezegde lieve mensjes een mens lijd t meest onder t geen dat die vreest laten we positief blijven en t een kans geven wens iedereen wijsheid en sterkte geduld en vertrouwen toe


  ⚠️ Meld

 5. Zwolle heeft hoogbeschaafde bewoners met veel gevoel voor de medemens.

  ——————————————————————————–

  Subject: ere penning, eerlijk vedient?
  Date: Thu, 11 Oct 2012 14:32:08 +0200

  Ik kwam onderlaatst een filmpje tegen op you tube,
  Waar de Heer van Ommen directeur van de WRZV sporthallen de erepenning van de stad Zwolle in ontvangst nam en dat zette mij aan het denken. Wat moet je er rnu precies voor doen en hoe hard moet je daarvoor werken?
  Ik heb als dakloze bijna twee jaar onbetaalt bij de Heer v Ommen gewerkt, en wat mij opviel was dat ik hem nooit zag werken. Het enigste wat hij deed was delegeren, maar dat is geen erepenning waard.

  – Editted –

  Geen persoonlijke zaken op deze website a.u.b. !!


  ⚠️ Meld

 6. De reactie van de Hr. R. Robers heeft niets van doen met persoonlijke zaken maar met het feit van wat er zich afspeelt als gemeentebesturen de verantwoordelijkheden en zorgplichten afschuift naar onbevoegde organisaties en personen en daklozen en ex-gedetineerden zoals bij het Exodushuis en die tussen de wal en het schip geraken door gebrek aan begrip en medemenselijkheid en het slachtoffer worden van voortdurende stigmatisering en oordelen en dan in handen vallen van organisaties en “sociaal bevlogen ondernemers die overal brood in zien behalve in het verlenen van zorg en hulpverlening


  ⚠️ Meld

 7. En daar begon alle ellende tot op de dag van vandaag.Hoe meer kennis de mensheid tot zich nam des te dommer werden zij omdat zij dachten daar macht mee te verwerven over hun medemens tot zij alleen kwamen te staan gehaat door de onderdrukten.
  Vandaar het onbegrip dat zij voor elkaar hebben i.p.v. wijsheid te vergaren.

  Zondeval

  In het christendom is de term zondeval geïntroduceerd. Het wordt voorgesteld als een keerpunt in de Bijbelse geschiedenis van de mens.

  Wat men gangbaar aanduidt als de zondeval is te vinden in Genesis 3. Hierin wordt de eerste vrouw, Eva, door het sluwste van alle wilde dieren, de slang, verleid een vrucht van de “boom van de kennis van goed en kwaad” te eten, terwijl God die handeling verboden heeft. Adam wordt daarna door zijn vrouw overgehaald hetzelfde te doen.

  Hun ogen worden erdoor geopend; met dat ze een hap van de vrucht nemen, beseffen ze dat ze tegen Gods wil in zijn gegaan. Ze schamen zich voor elkaar en voor God, bedekken hun naakte lichamen en verstoppen zich voor God omdat ze Hem niet meer onder ogen durven te komen.

  Doordat Adam en Eva de vertrouwensrelatie met God verbroken hebben, bestraft Hij hen zwaar. Hij neemt hen het eeuwige leven af, zet Zijn vriendschap met hen stop en verdrijft hen uit de tuin van Eden.

  De slang uit het verhaal wordt algemeen geïdentificeerd met satan.

  In de kunst is de betreffende vrucht vaak voorgesteld door een appel. Dit idee is ingegeven door de Latijnse naam van de appel: ‘malus’, wat behalve ‘appel’ ook ‘slecht’ betekent. Uit het verhaal van Genesis 3 valt echter niet op te maken of het een appel was of een andere vrucht, en kan het zelfs een vrucht zijn geweest van een boom die wij nu niet meer kennen.  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.