Beslissing toekomst Kamperlijntje in voorjaar 2013

Zwolle – De eerste verkenning naar het toekomstige openbaar vervoer op de Kamperlijn is afgerond. Om reizigers tussen Zwolle en Kampen ook in de toekomst van kwalitatief goed openbaar vervoer te voorzien zijn de kosten en baten van verschillende trein- en busvarianten globaal met elkaar vergeleken. Hierbij gaat het onder andere om: de voortzetting van de huidige verbinding met lightrail materieel, de inzet van lightrail materieel met meer haltes en hogere frequentie, de ombouw van de spoorbaan tot busbaan, en de inzet van bussen op het bestaande wegennet.

regiotram.jpg

De verkenning is uitgevoerd nadat begin dit jaar duidelijk werd dat de concessie voor de Kamperlijn, om een tram te laten rijden, niet gegund kon worden. Daarop zijn de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer op de huidige spoorlijn tussen Zwolle en Kampen. Met de resultaten uit de verkenning hebben de colleges van de provincie en de gemeentes een eerste indruk van de mogelijkheden. Voordat er een voorkeursvariant bepaald kan worden, is nog nader onderzoek nodig naar de exacte kosten, de exploitatiemogelijkheden en de ruimtelijke en economische effecten. Als input voor het vervolgonderzoek wil het bestuur vooral ook de denkbeelden en vragen van Staten en raden betrekken. Daarom wordt de verkenning doorgestuurd naar Staten en raden en op 26 september aanstaande toegelicht.

Tram

Naast het onderzoek naar de trein- en busvarianten is ook onderzoek verricht naar de kosten en baten van het doortrekken van de tram naar locaties in Zwolle en Kampen. Het doortrekken van de tram in de steden is één van de mogelijkheden om het rendement en de aantrekkelijkheid van deze vorm van vervoer te vergroten. In Zwolle zijn er een aantal locaties, zoals Deltion en Oosterenk, die heel goed met een tram bediend kunnen worden. De investeringskosten hiervoor zijn echter zo groot (20 tot 30 miljoen euro per kilometer) dat dit niet is terug te verdienen.

Concessie Kamperlijn

Doel van de provincie, de gemeenten Zwolle en Kampen en ProRail is om in het voorjaar van 2013 de nieuwe voorkeursvariant voor het vervoer op de Kamperlijn te presenteren. Totdat er een definitieve keus is gemaakt voor het vervoer op de Kamperlijn blijft de huidige trein tussen Zwolle en Kampen rijden door een verlenging van de huidige concessie.De onderzoeken die zijn uitgevoerd in de verkenning zijn te vinden op: www.regiotram.overijssel.nl.

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Zou jammer zijn maar dat aspect mag geen overwicht zijn op het financiële aspect. Dat is belangrijker. Als het niet uit kan kost het de burger alleen maar meer.


    ⚠️ Meld

  2. Het begint nu al de trekjes te vertonen van een bodemloze put. Als commerciele partijen er bij voorbaat al hun handen vanaf trekken dan zou je al moeten weten hoe laat het is.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.