SP wil duidelijkheid over renovatie Pieter Steijnstraat

Zwolle – De Zwolse SP wil dat de bewoners van de Pieter Steijnstraat snel zekerheid krijgen over de geplande renovatie van hun huurwoning en over het opofferen van de groenstrook voor parkeerplekken. Al enige tijd wordt er door SWZ gesproken over het inwisselen van de groenstrook voor parkeerplaatsen en over de renovatie van de flat. Deze renovatie is ondertussen uitgesteld en het beloofde panel ‘parkeerplaatsen’ is nog steeds niet van de grond gekomen.

De bewoners willen volgens de SP duidelijkheid van SWZ en de gemeente. De SP steunt hen daarin. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: "De oorspronkelijke renovatie van de flat aan de Pieter Steijnstraat zou in april 2012 starten, maar deze is uitgesteld. Ondertussen heeft nog geen 40% van de bewoners getekend voor de renovatie, terwijl 70% vereist is. De garageboxen van bewoners (onder de flat) zijn echter door SWZ al wel opgezegd. Er zou eind september een informatieavond worden belegd, maar de bewoners hebben nog steeds geen uitnodiging ontvangen. Door SWZ en de gemeente is er een panel ‘parkeerplaatsen’ beloofd, zodat bewoners inspraak zouden krijgen over de inrichting van de groenstrook. Navraag bij zowel SWZ als de gemeente leert dat beide partijen naar elkaar wijzen. Het is weer een ouderwets zooitje bij SWZ."

Siderius: "Na al het gedoe aan de Isaac van Hoornbeekstraat, Hemerkenstraat en de van Ummenstraat zou je verwachten dat SWZ toch wat zou hebben geleerd over de omgang met haar eigen huurders. Er moet snel duidelijkheid komen." De SP wil duidelijkheid van de wethouder wat nu de plannen zijn en wat er gaat gebeuren met de inrichting van de groenstrook. Volgens de politieke partij is het gewenst dat de bewoners op korte termijn worden geïnformeerd voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen.

Brief van SP naar het college van Zwolle:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad willen wij namens de SP vragen stellen over de mogelijke parkeerplekken aan de Pieter Steijnstraat.

Inleiding

Op 12 juli is er een informatieavond voor bewoners van de flats aan de Pieter Steijnstraat geweest over de renovatie in het najaar. Daarbij is ook gesproken over het opofferen van de groenstrook voor parkeerplekken. Op deze informatieavond is er door woningstichting SWZ aangegeven dat het opofferen van de parkeerplekken een eis is van de gemeente. De bewoners zijn niet blij met het inwisselen van de groenstrook voor parkeerplekken. Er is daarom beloofd dat er een panel komt zodat buurtbewoners kunnen meepraten over de inrichting van de parkeerplekken. In de nieuwsbrief van SWZ staat vermeld  dat de gemeente zelf de bewoners uitnodigt voor een bijeenkomst over het parkeren en de inrichting van de openbare ruimte. De eerste bijeenkomst zou plaatsvinden in het najaar.

Navraag bij de gemeente levert andere informatie op. Volgens de gemeente is de toevoeging van de parkeerplekken geen harde eis van de gemeente. Er komt volgens de gemeente een panel, maar de gemeente wil eerst dat SWZ de plannen voor de renovatie rond heeft. Deze plannen zijn echter nog lang niet rond. De oorspronkelijke renovatie zou in april 2012 starten, maar zijn uitgesteld. Ondertussen heeft nog geen 40% van de bewoners getekend voor de renovatie, terwijl 70% vereist is. Ondertussen zijn de garageboxen van bewoners (onder de flat) al wel opgezegd. Er is veel onduidelijkheid bij de bewoners. Volgens SWZ zou er eind september een informatieavond worden belegd, maar de bewoners hebben tot op heden geen uitnodiging mogen ontvangen. Bovendien zijn de bewoners er bang voor dat ze straks worden geconfronteerd met een onomkeerbaar besluit, waarbij er geen inspraakgelegenheid meer is.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Kan de wethouder aangeven wat de reden is dat de groenstrook moet wijken voor meer parkeerplekken aan de Pieter Steijnstraat en wiens wens dit is? Kunt u dit toelichten?

2.    Acht de wethouder het wenselijk dat de bewoners van de Pieter Steijnstraat in grote onzekerheid zitten met betrekking tot de renovatie en geen idee hebben waar zij aan toe zijn? Hoe gaat de wethouder voor duidelijkheid zorgen?

3.    Kan de wethouder garanderen dat de bewoners inspraak krijgen op het renovatieplan en niet worden geconfronteerd met een onomkeerbaar besluit?

4.    Kan de wethouder toelichten hoe het precies zit met het panel ‘parkeerplekken’, door wie deze moet worden opgezet en wie hieraan kunnen gaan deelnemen en op welke termijn?

5.    Hoeveel procent van de bewoners van de Pieter Steijnstraat heeft ondertussen getekend voor de renovatie? Wat zijn de consequenties als de vereiste 70% niet wordt gehaald?

6.    Wat is de reden dat de garageboxen al zijn opgezegd, terwijl er nog geen groen licht is over de renovatie en de inrichting van de groenstrook.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie                   

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik woon in middelste blok Pieter Steynstrrat. Duidelijkhied bij ons komt. Dacht ik pas na duidelijkheid eerste blok plannen. Dus onduidelijkheid in het kwadraat , na een jaar of zeven gehoord te hebben dat we nog wel geinformeerd zouden wirden. Weer een koude, onzekere winter?


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.