Organisaties werken samen voor jeugd in Dieze Oost

Zwolle – Vanaf 27 september gaan vrijwilligers van Youth for Christ en Travers Welzijn de straten van Dieze Oost op om contact te leggen met jongeren. Beide organisaties willen meer contact leggen met de jongeren in de wijk. In het gesprek wordt gevraagd wat de jongeren zelf willen met de wijk. In de afgelopen jaren is het contact tussen beide organisaties gegroeid en nu kunnen er concreet stappen worden gezet de wijk in.

Op 18 oktober zal er een aftrapactiviteit plaats vinden voor de versterking van het jongerenwerk in Dieze Oost. Beide organisaties willen niet op een eilandje werken, maar samenwerken om gezamenlijk in contact te staan met jongeren. Met als doel hen in hun leven te begeleiden zodat ze hun plek vinden in de samenleving. De start om de jongeren te bezoeken zal zijn tijdens de Diezer Keukentafel op donderdag 27 september in theater de Young Ones.

Artikel delen: