Woningzoeker verbetert spoedmodule website

Zwolle – De Woningzoeker, het verhuursysteem van de woningcorporaties uit Zwolle, Kampen en IJsselmuiden, is nu meer dan een jaar in de lucht. De meeste Woningzoekers zijn tevreden over de website en het systeem. Er zijn echter na 1 jaar ook zaken die verbeterd kunnen worden.

Woningzoekenden die écht haast hebben om een woning te vinden in de spoedmodule worden momenteel niet voldoende geholpen. De gezamenlijke woningcorporaties in Zwolle, Kampen, IJsselmuiden en de gemeente Zwolle en Kampen hebben besloten om per 1 oktober enkele belangrijke wijzigingen in het systeem aan te brengen. De maatregelen zijn met name bedoeld om de slaagkans in de spoedmodule te verhogen. Vanaf 1 oktober is de spoedmodule alleen nog beschikbaar voor inwoners van Zwolle, Kampen, IJsselmuiden en kleine kernen daarom heen. Ze moeten tenminste één jaar ingeschreven staan in betreffende gemeente. Woningzoekenden buiten deze gemeentes kunnen terecht in de wensmodule.

Studenten hebben vanaf 1 oktober toegang tot de wensmodule. Specifiek bedoelde studentenwoningen worden gepubliceerd in de wensmodule, waarbij geldt dat een deel van deze woningen – waaronder alle eengezinswoningen – voor hen is uitgesloten.

Sancties op niet reageren van een woning in de wens- en vrije sectormodule

Het komt nogal eens voor dat woningzoekenden, wanneer ze een woning in de wensmodule of vrije sectormodule krijgen aangeboden, niet komen opdagen of gewoonweg niks van zich laten horen. Per 1 oktober worden hiervoor sancties ingesteld. Na drie keer niet reageren op een aangeboden woning verliest een woningzoekende zijn of haar inschrijfduur. Voor het weigeren van een woning in de wensmodule (omdat de woning bijvoorbeeld niet bevalt) worden geen sancties opgelegd.

Eén digitale ingang

De Woningzoeker heeft geen urgentieregeling voor woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. Wanneer er sprake is van een acuut huisvestingsprobleem kan een woningzoeker een beroep doen op de hardheidsclausule. In alle overige situaties waarin mensen weliswaar haast hebben, maar er geen sprake is van een acuut huisvestingsprobleem (bijvoorbeeld scheiding, verbroken relatie of zwangerschap), wordt verwezen naar de spoed- of weensmodule.
Voor het aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor de hardheidsclausule is er per 1 oktober één digitaal loket waar woningzoekenden een aanvraag kunnen indienen.

Platform voor andere aanbieders van huurwoningen

De woningcorporaties in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden hebben veel huurwoningen in hun bezit. Er zijn ook veel andere aanbieders. Deze aanbieders krijgen een kans om hun huurwoningen op de website te plaatsen. Ook particulieren, die bijvoorbeeld hun woning niet kunnen verkopen, kunnen op deze manier hun woning te huur aanbieden. Dit zal naar verwachting begin 2013 operationeel zijn.

Artikel delen: