Week van de Opvoeding

Zwolle – In de Week van de Opvoeding van 1 tot en met 5 oktober organiseert het preventienetwerk Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samen met netwerkpartners verschillende activiteiten voor ouders en kinderen.

Betsie Engberink coördinator CJG stadsdelen Noord en Zuid: “Opvoeden doe je elke dag weer. Vaak gaat het van zelf en vind je het een vanzelfsprekende zaak. Maar er zijn ook momenten dat je eens met anderen er over wilt praten of tips nodig hebt, want perfecte ouders en kinderen bestaan niet.” Jan Cees de Gruijter, coördinator CJG stadsdelen Oost en West: “Aan de andere kant: kinderen zijn ook een bron van plezier. In de Week van de Opvoeding staat dan ook het woord positief en plezier centraal: positief opvoeden, andere ouders en opvoeders ontmoeten, ervaringen delen, meedenken en –praten en dat tijdens boeiende en gezellige bijeenkomsten en ontmoetingen.”

Programma Week van de Opvoeding

Een gezellige koffieochtend over voorlezen in de opvoeding, een actieve bijeenkomst over buitenspelen, een kennismakingsbijeenkomst over Speelotheek de Springplank, een themabijeenkomst over positief opvoeden en de opening van het voetvalveldje Het Noorden: dit is maar een greep uit de activiteiten die in alle stadsdelen voor ouders, kinderen, professionals en andere opvoeders georganiseerd worden. Het volledige programma is te raadplegen op www.cjgzwolle.nl en te volgen op www.facebook.com/cjgzwolle.

Ontmoeting op straat in Zwolle Zuid

In Zwolle Zuid kunnen bewoners in de Week van de Opvoeding onverwachts geconfronteerd worden met een activiteit in de wijk. Zo worden opvoeders in het zonnetje gezet en krijgen kinderen langs het sportveld de vraag voorgelegd: Gedraag jij je sportief, ook ná de wedstrijd?

Op woensdagmorgen 3 oktober tussen 09.00 tot 12.30 uur staat de CJG-kraam op de warenmarkt. Bezoekers van de markt kunnen meepraten over opvoedthema’s, een opvoedtest doen, op de foto met dierbaren in een vintage decor of een kop koffie met andere ouders en medeopvoeders drinken op het terras. Tegelijkertijd kunnen ze genieten van Zangeres Jonneke Siebrand en haar huiskamerpiano.

Twitteractie #oudersopvoeden

Jongeren starten in aanloop van de Week van de Opvoeding een Twitteractie. De actie start op www.twitter.com/@JongerenwerkZwoZ. Jongeren maar ook ouders en andere opvoeders kunnen twitteren en retweeten op vragen zoals: ‘Wat is de domste opmerking die je ouders over Facebook hebben gemaakt.” Iedereen kan een eigen vraag of opmerking twitteren met #oudersopvoeden om duidelijk te maken dat ouders niet uitgeleerd zijn over Facebook, Hyves en Twitter.

Wie leert Tienus stamppot maken?

Of helpt hem een fietsband plakken of een schoolkeuze te maken…? In de Week van de Opvoeding wordt speciaal aandacht gevraagd voor jongeren van 10 tot 18 jaar in Overijssel die een pleeggezin zoeken waar ze voor korte of langere tijd kunnen wonen. Meer informatie is te vinden op www.triasjeugdhulp.nl, ook over de vrijblijvende informatieavond voor mensen die er over denken om pleeggezin te worden.

Organisatie

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Zwolle doet voor de tweede keer mee aan de landelijk Week van de Opvoeding. Zij organiseert de activiteiten samen met de netwerkpartners van het CJG: Gezondheidshuis De Verbinding Stadshagen, Travers Welzijn, Jongerenwerk Zwolle zuid, Kinderopvang Prokino, Kinderopvang Doomijn, Hogeschool Windesheim HBO pedagogiek, Trias Jeugdhulp, wijkbewoners en verschillende onderwijsinstellingen.

Artikel delen: