SportService Zwolle onderzoekt beweeggedrag jeugd

Zwolle – SportService Zwolle neemt in de weken 39, 40 en 41, in opdracht van de gemeente Zwolle, twee grote onderzoeken af onder jeugd. Het gaat om de Sport- en Beweegscan en de Jeugdsportmonitor. De Sport- en Beweegscan is een onderzoek naar het sport- en beweeggedrag onder basisschooljeugd (groepen 2, 4, 6, 7 en 8 ). In het voortgezet onderwijs gaat maandag 1 oktober de Jeugdmonitor van start. Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in sport, bewegen en leefstijl van jeugd.

survival_twistvliet_2.jpg

Sinds 2004 is SportService Zwolle in de verschillende Zwolse wijken actief op het gebied van sportstimulering. Om de effecten van deze inzet te monitoren voert de stichting met behulp van de Sport- en Beweegscan periodiek onderzoek uit onder de doelgroep. Daarnaast zijn de resultaten van belang voor het maken van gedegen keuzes met betrekking tot de inzet van buurtsportcoaches in het kader van een nieuwe landelijke subsidieregeling onder de naam ‘Sport en Bewegen in de buurt’. Deze regeling biedt ook voor Zwolle een mogelijkheid tot uitbreiding van de inzet van combinatiefunctionarissen (Impuls Brede Scholen, sport en cultuur) en zal zich niet alleen richten op het basisonderwijs, maar onder andere ook mogelijkheden bieden voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs.

Aansluitend op de Sport- en Beweegscan doet het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) in samenwerking met GGD IJsselland het ChecKid onderzoek onder alle leerlingen van het basisonderwijs. De Sport- en Beweegscan richt zich op sport; ChecKid onderzoekt eet-, beweeg- en (in)activiteitsgedrag en de leefomgeving van het kind. Beide onderzoeken zijn nodig voor het zo optimaal mogelijk afstemmen/realiseren van beleid en interventies door de gemeente Zwolle.

SportService Zwolle is zeer blij met de bereidwilligheid van de Zwolse scholen. Aan de Sport- en Beweegscan, die wordt uitgevoerd in samenwerking met Kennispraktijk, doet 85 procent van de basisscholen mee. En aan de Jeugdsportmonitor, uitgevoerd in samenwerking met Sportservice Overijssel, doet maar liefst 90 procent van de voortgezet onderwijsscholen mee. De school met de hoogste respons ontvangt van SportService Zwolle een sport- en beweegpakket ter waarde van 500 euro. Jongeren in het voortgezet onderwijs maken kans op een iPad. De rapportage van beide onderzoeken zal eind oktober/begin november klaar zijn.

Artikel delen: