Zwolse initiatief Gezonde Klassen officieel afgerond

Zwolle – Met een bezoek op 2 oktober a.s. aan ODS Engelenberg te Kampen door de Provincie Overijssel en één van de partners van het Zwolse Gezonde Klassen initiatief, Unica Installatietechniek, wordt het project Gezonde Klassen na 4 jaar officieel afgerond. De Engelenberg is één van de zeven basisscholen die binnen het project, ondersteund door het Europese Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), is voorzien een gezonde werk- en leeromgeving.

01-03-2010_kinderen_op_bezoek_bij_nieuwe_klokbeker_5.jpg
Archieffoto Weblog Zwolle

Het project Gezonde Klassen ontstond 4 jaar geleden als initiatief van drie Zwolse bedrijven; ventilatiefabrikant J.E. StorkAir (Zehnder Group Nederland), Novon Schoonmaak en Unica Installatietechniek. Gezamenlijk ontwikkelden zij een concept waarmee scholen een optimaal hoogwaardig en duurzaam binnenmilieu konden realiseren met een aantrekkelijk investerings- en exploitatiemodel. Met medewerking van diverse partijen is ervaring opgedaan in het optimaliseren van het binnenmilieu. Een financiële bijdrage is geleverd door de Europese Unie (EFRO subsidie) en de Gemeente Zwolle.

Het Economisch Sociaal Instituut (ESI) van Hogeschool Windesheim verrichte periodiek onafhankelijk onderzoek naar de resultaten van het concept. In samenwerking met de Gemeente Zwolle zijn zeven regionale scholen uitgevoerd met het totaalconcept. Dit omvat een compleet ventilatiesysteem van ontwerp tot en met installatie, een hygiëne/schoonmaakplan en een educatief lesprogramma gekoppeld aan het ventilatiesysteem.

De unieke integrale aanpak, resulterend in verbetering van het binnenklimaat en tevreden gebruikers, heeft geleid tot veel exposure binnen scholen, schoolbesturen en gemeenten. In een van de scholen nam de schooldirecteur zelfs de aanwezigheid van het Gezonde Klassen concept mee in de argumentatie richting ouders die zich aan het oriënteren waren bij de selectie van een school. Met Gezonde Klassen hebben de initiatiefnemers een platform weten te creëren in de bewustwording enerzijds en het aanreiken van praktische tools en ervaringen anderzijds. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat verbetering van het binnenmilieu niet hoeft te leiden tot een verhoging van de energielasten. De scholen verrijkt met het Gezonde Klassen concept zijn een voorbeeld voor vele scholen in Nederland.

Met de afronding van het project komt overigens geen einde aan de activiteiten die de partners met elkaar, maar ook afzonderlijk van elkaar, blijven ondernemen in het realiseren van een gezonde en comfortabele werk- en leeromgeving.

Artikel delen: