Training communiceren voor vrijwilligers

Zwolle – SportService Zwolle en de Vrijwilligerscentrale Zwolle organiseren in het najaar gezamenlijk de training ‘Be good and tell it’. Deze training, die bestaat uit drie avonden, is bedoeld voor bestuursleden en commissieleden communicatie van Zwolse sportverenigingen en overige vrijwilligersorganisaties. Er wordt ingegaan op de identiteit, imago, positionering van de organisatie en de middelen waarmee de organisatie haar boodschap kan communiceren.

Voordat je goede communicatie en PR kunt creëren is het van belang dat je weet wat de organisatie wil zijn en wil uitstralen. Wat zijn de kernwaarden van de organisatie? Onderscheidt de organisatie zich hiermee echt van soortgelijke organisaties? En komt het beeld dat de omgeving heeft van de organisatie overeen met hetgeen de organisatie wil uitstralen? Aan de hand van de kernwaarden van de organisatie kunnen alle (communicatie-)activiteiten worden getoetst. En kan het gewenste imago van de organisatie worden gestuurd. Tijdens de training, onder leiding van Erik Smeele (Stunned), leren de deelnemers hoe de kernwaarden van de organisatie in te zetten bij communicatie-uitingen. Gedurende de training is er extra aandacht voor het communicatiemiddel krant. Gastspreker tijdens deze training is Harold de Haan, eindredacteur van De Stentor. De training ‘Be good and tell it’ vindt plaats op donderdagavond 4 oktober, 18 oktober en 8 november. Aanmelden kan via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl of info@vrijwilligerswerkzwolle.nl. Er wordt een eigen bijdrage van 30 euro per deelnemer gevraagd.

De training ‘Be good and tell it’ is een onderdeel van het totale scholing- en trainingsprogramma van SportService Zwolle en Vrijwilligerscentrale Zwolle. Beide partijen organiseren elk jaar verschillende themabijeenkomsten, workshops, trainingen, netwerkbijeenkomsten en symposia om de deskundigheid van het kader van Zwolse (sport)verenigingen te vergroten. Zo staat dinsdag 13 november de themabijeenkomst ‘Vrijwilligerswerk’ op het programma. Tijdens deze bijeenkomst kunnen vrijwilligers verschillende workshops gerelateerd aan het thema vrijwilligerswerk bijwonen. Kijk voor meer info op www.sportservicezwolle.nl of www.vrijwilligerswerkzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer