Topstudenten succesvol met scenariomethode

Zwolle – Topstudenten van diverse opleidingen van Windesheim werkten het afgelopen jaar samen in het honours programma Social Innovation. De getalenteerde en gemotiveerde studenten leerden onder meer werken met de door het bedrijfsleven zo gewaardeerde scenariomethode. Het multidisciplinair samenwerken in teams resulteerde in een artikel in het vaktijdschrift Denkbeeld en een congresbijdrage op het internationale congres Evoking Excellence in Higher Education and Beyond.

Aan het honours programma deden dertien studenten mee uit twintig verschillende opleidingen. “Dit was ook een van de redenen waarom ik besloot om het programma te volgen. Door te werken met studenten van verschillende opleidingen, leer je hoe je buiten de kaders van je eigen opleiding kan denken”, aldus studente Esperanza Reina Aguirre. Ook voor het bedrijfsleven is de multidisciplinaire samenwerking bij het benaderen van een probleem erg aantrekkelijk. En het levert de studenten een extra aantekening op hun diplomasupplement op, waarmee ze zich kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Brainstormen met trends
Het bedrijfsleven gebruikt de scenariomethode om te leren inspelen op onzekerheden in de toekomst. Deze methode kenmerkt zich door een brainstorm en een analyse van toekomstige trends. Vervolgens worden er scenario’s ontwikkeld en worden de meest extreme scenario’s uitgebreid beschreven.
Studenten Wilma Lagendijk (Journalistiek) en Esperanza Reina Aguirre (Toegepaste Gerontologie) ontwikkelden onder leiding van lector Carolien Smits (lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg) toekomstscenario’s over de zorg voor mensen met dementie en de rol die ICT daarin zou kunnen spelen. Het resultaat was dermate goed dat vaktijdschrift Denkbeeld er een artikel aan wijdde.

Congresbijdrage
Windesheim deelt zijn kennis over het succesvolle honours programma tijdens het internationale congres Evoking Excellence in Higher Education and Beyond. Onder de noemer ‘van latent talent naar excellent’ gaan coördinator Tineke Kingma en student Arjen Dekker (Bedrijfseconomie) in op de toegevoegde waarde van een excellentieprogramma voor de student.

Artikel delen: