Start herinrichting looproute station – binnenstad

Zwolle – De wandelroute vanaf het NS-station naar de binnenstad krijgt een andere inrichting. Deze kan namelijk aantrekkelijker, comfortabeler, veiliger en gastvrijer. Nieuw trottoirplaveisel, andere verlichting en de aanleg van een extra zebrapad met middengeleider op de Van Roijensingel dragen daaraan bij. Bovendien gaat kunst de route versterken.

26-03-2012__fundatie_reclame_trafers_ns_02_.jpg
Onderweeg van het station naar de binnenstad van Zwolle treft u kunst aan…

Dit alles vindt plaats met als doel om bezoekers al bij het verlaten van het station het gevoel geven dat ze in de Zwolse binnenstad zijn.  De werkzaamheden starten op 3 oktober. Het project is opgeknipt in ‘werkvakken’ waar opeenvolgend gewerkt wordt. Waaronder de aanpassing van de linker- en rechterkant van de Stationsweg, het wandelpad langs de singel naar enerzijds de Nieuwe Havenbrug en anderzijds de Sassenpoortenbrug en de oversteek bij de Van Roijensingel/Van Nagellstraat. De klus neemt duurt verwachting ongeveer twee maanden. De looproute blijft tijdens de werkzaamheden open, maar kan op bepaalde momenten minder toegankelijk zijn.

Samen

Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een breed samengestelde klankbordgroep bestaande uit onder andere mensen die aan de route wonen en belangenverenigingen zoals de Zwolse Gehandicaptenraad, Vrienden van de Stadskern en ook vertegenwoordigers van De Fundatie en de Commissie Beeldende Kunst. De herinrichting wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel en de Europese Unie.

Kunstroute

De Commissie Beeldende Kunst gaat uitwerking geven aan de wijze waarop kunst een plek krijgt op de looproute. De definitieve kunstroute is nog niet klaar op het moment waarop De Fundatie opnieuw haar deuren opent. De kunstroute krijgt daarom in eerste instantie een tijdelijke invulling. In overleg met De Fundatie wordt gewerkt aan een project dat inhoudelijk aansluit op de openingexpositie in het museum genaamd ‘Big eye is watching you’ door Pieter Henket.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.zwolle.nl/looproutebinnenstad.

Zwolle gastvrije stadHet verbeteren van de route van het station naar de Zwolse binnenstad vloeit voort uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Ik wil helemaal geen kunst zien langs die route. Kan dat nog tegengehouden worden?

    Mijn sterke voorkeur gaat uit naar het authentieke historische Zwolle stadsbeeld. Maak anders ook reclame voor de Peperbus en de Sassenpoort a.u.b.! Of levert dat niets op >:(


    ⚠️ Meld

  2. 3 bordjes met “centrum”, en 3 bordjes met “station”. Moet toch voldoende zijn?

    Stel je verschrikkelijke kunst voor. Dan stappen mensen geschrokken direct weer in de trein:o


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.