Vrijwilligers inloophuis De Bres gezocht

Zwolle – Luister je graag naar verhalen van mensen?  Ontmoet je graag mensen met verschillende achtergronden? Vind je het boeiend om mensen te motiveren het  beste in zichzelf naar boven te halen? Werk je graag samen met mede- vrijwilligers? Dan zijn we op zoek naar jou.

De Bres is een bijzonder inloophuis nabij het centrum van Zwolle. Wij bieden laagdrempelige gastvrijheid aan een nog altijd groeiende brede doelgroep. Het is de  plek waar mensen elkaar ontmoeten.  Iedereen kan zo binnenlopen voor een praatje. Soms om even op verhaal te komen met een kop koffie of thee, de krant te lezen, een spel  te spelen, of gewoon voor een beetje rust. Inloophuis de Bres draagt bij aan het versterken van het informele netwerk door ontmoeting en contacten tussen bezoekers onderling aan te moedigen. Stimuleert , deelname aan het maatschappelijke verkeer en waar nodig wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties.  “Kwetsbare” mensen worden ontvangen en door te luisteren en soms te stimuleren wordt verder afglijden voorkomen.

Gastvrouw/-heer:

De Bres draait geheel op vrijwilligers. Daarom zijn we altijd op zoek naar gastvrouwen/-heren die zich voor een middag in de week, eenmaal in de 14 dagen of een keer in de maand willen inzetten.

De gastvrouw/-heer vervult de belangrijkste taak binnen de Bres. Je ontvangt en begeleid bezoekers, luistert aandachtig, stimuleert deelname aan maatschappelijke activiteiten, wijst zo nodig door naar hulpverlenende instanties, draagt zorg voor de sfeer in huis en verricht kleine huishoudelijke werkzaamheden. 

De Bres biedt zinvol werk, fijne collega’s, begeleiding, een vrijwilligerscontract, een ongevallenverzekering en reiskostenvergoeding.Heb je belangstelling neem dan contact op met Lucia Besten, coördinator van De Bres, telefoon (038) 421 31 55 of mail naar: info@debreszwolle.nl. Kijk ook voor meer informatie op onze website: www.debreszwolle.nl.

Artikel delen: