Bijeenkomst Zwolle Millenniumstad

Zwolle – In Zwolle zijn er vele initiatieven die zich inzetten voor internationale samenwerking. Zij dragen hiermee bij aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Dit zijn doelen, in 2000 opgesteld door de Verenigde Naties,  om de armoede in 2015 drastisch te verminderen. Ze zijn onder andere gericht op het uitbannen van honger, minder moeder- en kindersterfte, toegang tot onderwijs, gelijke rechten voor man en vrouw, eerlijke handel en duurzaamheid.

De werkgroep Zwolle Millenniumstad heeft zich ten doel gesteld om deze initiatieven, die veelal gerund worden door betrokken vrijwilligers, bijeen te brengen. Na een succesvolle eerste bijeenkomst in april, vindt er nu een vervolgbijeenkomst plaats op de Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober. Tijdens de bijeenkomst zijn er twee workshops te volgen: een over fundraising, grantmaking en sponsoring door Bert Sleijster van Hogeschool Windesheim en een over millenniuminitiatieven en de lokale pers, door Harold de Haan van de Stentor. Er wordt verder vooruitgeblikt naar de toekomst en er is ruim de gelegenheid voor uitwisseling en om te netwerken.

De bijeenkomst start om 19.30 en duurt tot 22.00. Locatie is Doepark Nooterhof, Goertjesweg 1 in Zwolle. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: zwollemillenniumstad@gmail.com.

Artikel delen: