Windesheim start leerkring Geletterdheid en Schoolsucces

Zwolle – Lezen heeft een zeer positieve invloed op de leerprestaties van leerlingen en studenten op alle onderwijsniveaus. Daarom heeft Windesheim de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces in het leven geroepen. De leerkring is een platform voor onderzoek en (lees)onderwijsvernieuwing. Het moet ook een instrument worden om lectoren, docenten en onderzoekers, zowel binnen als buiten Windesheim, met elkaar te verbinden.

Twee nieuw benoemde hogeschoolhoofddocenten, dr. Anneke Smits en dr. Erna van Koeven, gaan binnen de leerkring aan de slag met het verhelderen van de wijze waarop de geletterdheid van leerlingen en studenten invloed heeft op het schoolsucces. Ook gaan zij de onderwijsprogramma’s van de Lerarenopleiding Basisonderwijs en de master Special Educational Needs vanuit het perspectief van ‘geletterdheid en schoolsucces’ versterken.

Verbinding met lectoren en docent-onderzoekers

De leerkring zoekt verbinding met lectoren en docent-onderzoekers binnen en buiten Windesheim en met een instantie als Stichting Lezen. Via de leerkring kunnen ook lerarenopleiders, studenten en leerkrachten die niet direct betrokken zijn bij een lectoraat zich professionaliseren op het gebied van onderzoek en onderwijsvernieuwing. De verkregen kennis uit onderzoek zal middels publicaties worden gedeeld met het werkveld in het kader van het samen opleiden van studenten.

Bijdrage aan Onderwijsconferentie

Dr. Anneke Smits houdt tijdens de Onderwijsconferentie op 30 oktober voor professionals in het onderwijswerkveld een lezing over Toetsen en kwaliteit van leesonderwijs. Ze gaat dan in op de vraag hoe leesonderwijs zo ingericht kan worden, dat het goede opbrengsten heeft voor vrijwel alle leerlingen. Meer informatie over de conferentie en de mogelijkheid voor aanmelden is te vinden op www.windesheim.nl/onderwijsconferentie.

Werken aan kwaliteit

De start van de leerkring Geletterdheid en Schoolsucces past uitstekend in de hogeschoolambitie om in de komende jaren een aantal vooroplopende opleidingen op het gebied van onderzoek, waaronder de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en de master Special Educational Needs, verder te ontwikkelen.

Artikel delen:

Reageer