DeltaWonen koopt woningen voor lokale woningmarkt

Zwolle – Woningcorporatie deltaWonen koopt 95 woningen in Zwolle en Kampen van Bouwfonds Ontwikkeling regio Noord-Oost. Vandaag tekenden beide partijen de koopovereenkomst. De woningen zijn bestemd voor de sociale huursector en betekenen een flinke impuls voor de woningmarkt in deze regio.

 

artist_impression.jpg

 

De bouw van de eerste 44 woningen zal nog dit jaar starten. De overige 51 woningen worden verspreid over 2013 en 2014 gerealiseerd. In totaal worden 30 woningen verwezenlijkt in deelgebied Werkerbrink in Stadshagen te Zwolle en 65 woningen in De Paden en De Erven in plangebied Het Onderdijks te Kampen. Circa de helft van deze woningen was in eerste instantie bedoeld voor de koopmarkt. Met deze overeenkomst kunnen deze woningen in de sociale huursector worden ingezet.

 

deltawonen.jpg

De woningen voldoen aan de eisen die aan een hedendaagse woning gesteld worden. Ontwikkelingsmanager William Derks van deltaWonen: ‘De woningen zijn van een hoge woontechnische en esthetische kwaliteit en er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Alle woningen voldoen aan de meest recente eisen op het gebied van techniek en zijn op het gebied van energiezuinigheid extra uitgerust met een zonneboiler en zonnecollectorsysteem.’

Duurzame samenwerking deltaWonen en Bouwfonds

DeltaWonen en Bouwfonds Ontwikkeling werken in Zwolle en Kampen geregeld samen. Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen en Frans Holleman, directeur van Bouwfonds Ontwikkeling zijn zeer verheugd met deze overeenkomst. De woningen zijn van hoge kwaliteit en vormen een goede aanvulling op de huidige portefeuille van deltaWonen. Bovendien komt de bouw van de woningen het imago van beide wijken zeker ten goede. De nieuw te realiseren woningen in Zwolle en Kampen dragen bij aan het verkorten van de wachtlijsten voor kwalitatief goede eengezinswoningen en zijn een impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Over Bouwfonds Ontwikkeling

Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed, waar het goed wonen, leven en recreëren is. Bouwfonds is marktleider op het gebied van zowel binnenstedelijke gebieden als uitleglocaties. Bouwfonds zet hierbij in op nauwe samenwerking en sterke coalities met kopers, overheden, maatschappelijke organisaties en andere marktpartijen. Dankzij die geïntegreerde aanpak opereert ze vanuit draagvlak en betrokkenheid. Met haar concepten en gebiedsontwikkelingen streeft Bouwfonds Ontwikkeling naar een optimaal rendement op het gebied van wonen, comfort en duurzaamheid. Op die manier wordt vooruitgang gecreëerd voor alle betrokken partijen. Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep. Over deltaWonenDeltaWonen is een actieve corporatie met bezit in de gemeente Zwolle, Kampen en Oldebroek; twee steden en een landelijke gemeente. In het werkgebied van deltaWonen wonen ongeveer 200.000 mensen. Van deze 200.000 mensen wonen er circa 40.000 in onze 15.000 woningen. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming biedt deltaWonen nu en in de toekomst woon- en leefkwaliteit, in het bijzonder voor mensen die dat niet zelf kunnen realiseren. DeltaWonen durft daarbij onbevangen en verrassende keuzes te maken. Duurzaamheid is voor deltaWonen een belangrijk leidend thema. Daar wordt de komende jaren vol op ingezet. Door oplopende wachttijden bij toewijzing in het stedelijke gebied zal deltaWonen de komende jaren met name in Zwolle en Kampen investeren.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Helaas is dat het beeld wat bij velen heerst. Het vermogen zit in de stenen. En aangezien de verkoopmarkt stil ligt is er ook weinig vermogen te creëren.

 2. @Yoz,

  Nee, bewering is gebaseerd op feiten.

  De jaarcijfers:

  resultaten
  Het jaar 2011 sloten we af met een positief resultaat van ?? 37,1 miljoen. Dat is maar liefst ?? 20,2 miljoen
  hoger dan in 2010. Een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen 2010 en 2011.

  Bron:

  http://www.deltawonen.nl/Upload/
  Bestanden/4938_DeltaWonen
  Jaarverslag2011LR.pdf

 3. @blauwvinger. Van dit resultaat is 11,5 miljoen mutatie reële waarde en 7,6 miljoen onrendabele toppen. Dit zijn waarderingseffecten en gebakken lucht.
  Het positieve resultaat wordt grotendeels echt veroorzaakt door de verkoop van rond de 90 woningen uit bestaand bezit. Dit is de enige bron die nog echt wat oplevert.
  Daarnaast moet je weten dat corporaties vanaf volgend jaar zelf de huurtoeslag moeten betalen en het drama Vestia moeten financieren.

 4. @ Deze winst is slecht van een jaar en dat van die huurtoeslag is ook opgevangen want de huren zijn omhoog gegaan buiten de gewone huursverhoging.

Reageer