CDA wil verbetering vaarwegen voor goederenvervoer

Zwolle – De CDA-Statenfractie heeft gehoord dat de IJsselmeeralliantie sinds juni dit jaar een feit is. Aangezien het CDA in 2008 om de samenwerking heeft gevraagd (met steun van alle andere partijen in Provinciale Staten), wil woordvoerder Laura Antuma graag weten of dit inderdaad zo is, wie er aan meedoen, wat er gaat gebeuren en wat de rol van de provincie Overijssel is.

cdastatenfractie.jpg 

Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan toegankelijkheid voor ‘shortseashipping’ (kleine kustvaartschepen), omdat goederenvervoer over water een essentiële, economische boost in Noord- en Oost-Nederland is. Ook zijn de waterwegen goed voor een schoner milieu; een (container)schip met laadvermogen van 4000 ton vervangt 500 vrachtwagens. In de IJsselmeeralliantie zouden provincies en havensteden zich gezamenlijk in moeten zetten voor verbetering van de vaarroutes en aanpassing van de sluizen in het IJsselmeer, zodat ze geschikt worden voor ‘shortseashipping’. De vaarroutes in het IJsselmeer zijn nu onvoldoende diep en breed. Datzelfde geldt voor de sluizen bij Kornwerderzand.

Er wordt momenteel een tweede binnenhavenvisie gemaakt voor Zwolle-Kampen Netwerkstad in relatie tot Meppel. Het CDA is benieuwd naar de uitkomsten. Want in 2010 heeft Gedeputeerde Staten al gezegd dat als blijkt dat er concrete behoefte is aan ‘shortseavaart’ naar de Zuiderzeehaven, samen met Kampen verdere stappen ondernomen worden wat betreft verbetering van de vaarroutes en moet bij het Rijk en de Europese Unie worden aangedrongen op opname in het Trans Europese Netwerk.

“We willen van GS graag weten hoe het er voor staat, omdat er veel op het spel staat”, legt Laura Antuma uit. “Want wat ook speelt is het natte bedrijventerrein van de Zuiderzeehaven in Kampen, dat bedoeld is voor ‘shortseashipping’. Het huidige bedrijventerrein is nagenoeg uitverkocht, maar er wordt onderzocht of er een tweede moet komen. De provincie is aandeelhouder van de Zuiderzeehaven. “Als we onderdeel uitmaken van de IJsselmeeralliantie, kunnen we inzetten op het geschikt maken van de vaarwegen voor ‘shortseashipping’.

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.