GL/DG wil woonsituatie ex-ama oplossen

Al een half jaar woont Faisal Kassimi tijdelijk bij een Zwols gezin in huis. Faisal had tot maart 2006 een eigen woning in Zwolle. De vreemdelingenpolitie heeft hem toen in detentie gezet met als doel tot uitzetting te komen. Het is niet gelukt om Faisal uit te zetten, zodat hij weer vrij kwam. Toen hij terugkeerde in Zwolle bleek zijn huis al enkele maanden aan anderen te zijn verhuurd. Hij was dakloos geworden.

Vlak voor de Kerst kon hij voor een korte periode nood-onderdak krijgen bij een Zwols gezin. Wegens gebrek aan alternatief is hij daar nog steeds en inmiddels is de situatie in het huis niet houdbaar meer. Een bijkomend probleem is dat Faisal tijdens zijn detentie een huurschuld heeft opgelopen, omdat hij niet in staat was zijn huur op te zeggen. De huurschuld gaat ook over de periode dat zijn huis al aan een ander was verhuurd en hij dus redelijkerwijs geen huur meer zou hoeven te betalen. De fractie van GroenLinks/De Groenen is altijd van mening geweest dat Zwolse mensen die door de IND of vreemdelingenpolitie uit hun huis werden gehaald hun woning moesten behouden, zodat zij als zij niet uitgezet zouden kunnen worden weer naar hun eigen plek terug konden gaan.

Inmiddels is er een pardon-regeling in de maak. Het leidt geen twijfel dat Faisal hiervoor in aanmerking komt. GL/DG is dan ook van mening, dat er vele redenen zijn om Faisal spoedig aan een eigen woning te helpen waar hij in alle rust weer aan een toekomst kan werken. De groene fractie stelt over deze situatie een aantal vragen aan het Zwols college.

De fractie van GL/DG vraagt het college om op korte termijn (binnen enkele dagen) de volgende vragen (met uitzondering van vraag 3) te beantwoorden:

1.        Bent u bereid om met spoed samen met de woningcorporaties te zoeken naar woonruimte voor de betreffende ex-ama?

2.        Bent u bereid om al dan niet samen met de woningcorporatie een redelijke regeling te treffen voor de huurschuld die de ex-ama tijdens zijn detentie heeft opgelopen?

3.        Denkt u net als wij dat het goed zou zijn om een bepaalde hoeveelheid eenvoudige nood-woonruimtes in de gemeente ter beschikking te hebben die kunnen dienen als tijdelijke woonplek voor mensen in situaties als die van Faisal? Ook mensen die om andere redenen tijdelijk geen woonruimte hebben zouden hier gebruik van kunnen maken (deze laatste vraag zien wij als preventieve oplossing voor allerlei schrijnende situaties in de stad en hoeft niet met spoed beantwoord te worden).

Namens de fractie GroenLinks/DeGroenen

Anneke Nusselder

 

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Een huurschuld over een periode dat je huis al aan een ander is verhuurd, het moet niet gekker worden ….

  Trouwens, kreeg je geen vergoeding als je ten onrechte vast hebt gezeten, waar dan die schuld van betaald kan worden??  ⚠️ Meld

 2. Wij hebben ook een ex-ama in huis. ze hebben hem opgepakt en hij zit in de bajes-boot. ze hebben geen enkele reden om hem nu nog vast te houden. want het land (sierra leone) waar hij vandaan komt wil hem niet terug.
  Ondertussen houden ze hem vast inmiddels een half jaar.
  Wat lees ik in de krant vandaag. de oorlogs misdadiger Charles Taylor verantwoordelijk voor de misdaden in Sierra Leone.
  Word ws vrijgelaten omdat er geen geld is hem te berechten.
  De slachtoffers van al dit geweld zijn de dupe.
  Voor een huurschuld heb je een groot probleem. heb je oorlogsmisdaden gepleegd heb je verzachtende omstandigheden.

  oene  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.