Bijzondere lezing bij jarige Stichting Judaica Zwolle

Zwolle – Op zondag 4 november 2012 viert de Stichting Judaica Zwolle haar 25-jarig bestaan met onder andere de 14e Samuel-Hirschlezing. Plaats: de synagoge van Zwolle. Tijd: 10.30 – 12.45 uur (10 uur zaal open).

De bijeenkomst begint met enkele korte toespraken, waarin na 25 jaar afscheid genomen wordt van Peter van ’t Riet als oprichter en voorzitter van de stichting. Daarna volgt een muzikaal intermezzo met Jiddische liederen door Lucette van den Berg (zang) en Reinout Vrijhoef (gitaar). Vervolgens zal dr. Bart Wallet de 14e Samuel-Hirschlezing uitspreken over veranderingen in de spreiding van joden over Nederland. Toegang € 10 aan de zaal. Na afloop kunnen belangstellenden tegen extra betaling deelnemen aan een rondleiding door de synagoge.

De titel van de lezing luidt ‘De dynamiek van Mokum en mediene’. Na de Tweede Wereldoorlog was de kaart van Joods Nederland ingrijpend veranderd. In Amsterdam, maar ook in andere grote steden, werd nieuw joods leven opgebouwd. Wat gebeurde er ondertussen in de rest van Nederland (mediene)? Wat moest er na 1945 gebeuren met al die leegstaande kleine synagogen en de joodse begraafplaatsen? Opmerkelijk genoeg blijkt de omgang met deze leegte in de laatste 20 jaar te leiden tot hernieuwd joods leven in de provincies.

De Samuel-Hirschlezing is genoemd naar de laatste opperrabbijn van Overijssel die in 1941 overleed. Doelstelling van deze jaarlijkse lezing is de actuele betekenis van het jodendom voor de moderne wereld te belichten voor een publiek van joodse en niet-joodse belangstellenden.

Artikel delen: