Veldexcursie in Het Engelse Werk

Zwolle – Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zaterdag 27 oktober een excursie in Het Engelse Werk voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens de excursie geven zij toelichting op de werkzaamheden in het gebied die eind dit jaar gaan plaatsvinden. In Het Engelse Werk is het nodig om de doorstroming van de IJssel bij hoogwater te verbeteren door vegetatie te verwijderen. Ook wordt er een veepassage gerealiseerd door de uitstroomgeul zodat grazers de ontwikkeling van nieuwe struwelen kunnen voorkomen.

De excursie start op zaterdag 27 oktober om 10.00 uur bij Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4 te Zwolle. De wandeling duurt zo’n anderhalf uur. Een paar stevige wandelschoenen en bij het weer passende kleding zijn aanbevolen. Tijdens de excursie laten medewerkers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zien waar de werkzaamheden plaats gaan vinden, wat daarbij komt kijken en waarom die ingrepen nodig zijn. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij boswachter Anja Nijssen via a.nijssen@staatsbosbeheer.nl. De excursie is een vervolg op een inloopbijeenkomst over de plannen die op 26 september jl. plaatsvond.

Programma StroomlijnDe Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor de natuurlijke rijkdom en recreatie. Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat een veilige leefomgeving hand in hand gaat met natuurontwikkeling en -beleving. Staatsbosbeheer is één van de beheerders van terreinen langs de grote rivieren en vindt het net als Rijkswaterstaat belangrijk dat men in het rivierengebied veilig kan wonen, werken en recreëren. Daarom werken we samen aan plannen voor maatregelen in de uiterwaarden. Dat gebeurt in het programma Stroomlijn. Stroomlijn zorgt samen met Ruimte voor de Rivier projecten zoals het graven van geulen in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden voor een veilig rivierengebied. Kijk ook op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn en www.ruimtevoorderivier.nl/uiterwaardvergravingso

Artikel delen: