Assendorp praat over bouwplannen in de wijk

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van Assendorp uit voor het wijkplatform Assendorp op woensdag 17 oktober 2012. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67 en begint om 19.30 uur.

Tijdens het wijkplatform wordt de stand van zaken rond diverse bouwplannen in de wijk besproken. Tevens wordt de ontwikkeling van de Spoorzone en de Van Karnebeekstraat fietsstraat toegelicht. Tijdens de terugblik op de discussie in het vorige Wijkplatform wordt gekeken naar mogelijkheden van communicatie in Assendorp.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert minimaal één keer per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken. Wilt u de uitnodigingen en de verslagen digitaal ontvangen? Meldt u dan aan via www.zwolle.nl/inloggen.

Artikel delen: