Windesheim zet in op passend onderwijs

Zwolle – De behoefte aan leraren die op deskundige wijze extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, waaronder leerlingen met gedrags- en emotionele problemen of een beperking, is groot. Dit is ook een belangrijke voorwaarde om de ontwikkeling naar passend onderwijs te laten slagen.

Prof. drs. Dolf van Veen, per 1 oktober aangesteld als buitengewoon hogeschoolhoofddocent Onderwijs en Jeugdzorg bij Windesheim, wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en deskundigheid van leraren die met deze leerlingen werken. De ambitie van Dolf van Veen past in de visie van het kabinet en de onderwijspraktijk om goede onderwijszorg en extra ondersteuning niet alleen beschikbaar te stellen in het speciaal onderwijs, maar juist ook in het regulier onderwijs. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een betere toerusting en begeleiding van leraren. Samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, opvang en ontwikkelingsstimulering levert daar ook een belangrijke bijdrage aan. Bij passend onderwijs gaan professionalisering, pedagogisch leiderschap en samenwerken in de school en de regio hand in hand.

Focus op speciale onderwijsbehoeften

Bij Windesheim gaat Van Veen inhoudelijke verdieping geven aan het thema passend onderwijs en kwaliteitsverbetering van het onderwijs vanuit het perspectief van professionalisering en de samenwerking tussen (speciaal) onderwijs en jeugdzorg in het bijzonder. Daarvoor gaat hij onderzoeksprojecten leiden en zal hij een actieve rol spelen bij de programmaontwikkeling voor de lerarenopleidingen. Daarnaast verzorgt hij masterclasses over passend onderwijs, pedagogisch klassenmanagement en gedragsvraagstukken in het onderwijs voor studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo), masterstudenten Special Educational Needs (master SEN) en geïnteresseerden uit het onderwijswerkveld.

Dolf van Veen is orthopedagoog en naast zijn functie van buitengewoon hogeschoolhoofddocent bij Windesheim, hoogleraar en lector bij de Universiteit van Nottingham respectievelijk Hogeschool Inholland, op het terrein van onderwijs en jeugdbeleid in grote steden.

‘Geen kind hetzelfde’

Op 30 oktober organiseert Windesheim een Onderwijsconferentie voor professionals in het onderwijswerkveld. Van Veen reflecteert tijdens deze conferentie kritisch op de lezing: ‘Geen kind hetzelfde’ van drs. Eelco Wilkens. Ook verzorgt hij een introductie op de workshops van die dag. Meer informatie over de conferentie en de mogelijkheid voor aanmelden is te vinden op www.windesheim.nl/onderwijsconferentie

Artikel delen: