Besparing van miljoenen na renovatie rioolwaterzuivering

Zwolle – Door intensieve samenwerking tussen het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle, is de renovatie, aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Zwolle succesvol afgerond. Daarnaast is de aanpassing aan de Zwolse riolering voorspoedig verlopen.

De maatregelen zorgen ervoor dat de rioolwaterzuivering en riolering aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen, en dat het waterschap en de gemeente 11 miljoen euro aan extra kosten besparen. Ter gelegenheid van de afronding zetten dijkgraaf Herman Dijk en Zwolse milieuwethouder Erik Dannenberg de rioolwaterzuivering en het hoofdgemaal in Holtenbroek symbolisch in werking, op vrijdag 19 oktober 2012 vanuit de rioolwaterzuivering bij Spoolde (Spoolderenkweg 1). Met de heropening van de aangepaste rioolwaterzuivering en het grootste rioolgemaal in Zwolle in de wijk Holtenbroek komt een einde aan een reeks van maatregelen die, als gevolg van wettelijke eisen, in de Zwolse afvalwaterketen zijn getroffen.

Door intensieve samenwerking tussen waterschap en gemeente is de afgelopen vijftien jaar een maatregelenpakket bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd. Door optimaal gebruik te maken van de ruimte in de bestaande transportleidingen en rioolgemalen wordt extra water vanuit de gemeente Zwolle afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Hiervoor moest de uit 1984 daterende rioolwaterzuivering fors worden uitgebreid. Hierdoor zijn dure investeringen in de Zwolse riolering, zoals de aanleg van ondergrondse afvalwaterbuffers, achterwege gebleven en werken de riooloverstorten minder. Door de samenwerking is maatschappelijk gezien circa € 11 miljoen bespaard in de Zwolse afvalwaterketen. Dit is één van de redenen waarom de Zwolse rioolheffing met € 102,51 per huishouden tot één van de laagste in Nederland behoort.

Ook de toename van de hoeveelheid afvalwater door de groei van de Zwolse bevolking en industrie/bedrijven en de verouderde zuiveringsinstallatie maakten uitbreiding en aanpassing van de rioolwaterzuivering noodzakelijk.

Duurzaamheid

In 2010 is gestart met de aanpassing van de rioolwaterzuivering. De capaciteit is toegenomen van 5.500 naar 8.300 m3 per uur door de bouw van een extra beluchtingstraat met nabezinktank. Er wordt minder gebruik gemaakt van chemicaliën door een meer biologische manier van zuiveren. Het verwerken van het vrijgekomen zuiveringsslib is gemoderniseerd door de bouw van een nieuwe mechanische slibindikking. De bedrijfsvoering vindt in de toekomst volledig geautomatiseerd plaats.

De gemeente Zwolle heeft in een aantal gemalen, waarvan de regenwaterafvoercapaciteit fors is vergroot, een kleine pomp geplaatst die ervoor zorgt dat het afvalwater op droge dagen gelijkmatig over de dag wordt aangevoerd naar de rioolwaterzuivering. Hierdoor verwachten de gemeente en het waterschap dat het energieverbruik op termijn omlaag gaat en het rendement van de rioolwaterzuivering nog beter wordt.

Samenwerking met andere partners

Samen met de bewoners in het buurtschap Spoolde is een groenplan gemaakt. Het groenplan voorziet onder andere, in het kader van het project Ruimte voor de rivier, in een leefomgeving voor steenuilen.

Kosten

Met de renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuivering Zwolle is een bedrag van € 13,5 miljoen gemoeid. Hiervan neemt het waterschap € 8,4 en de gemeente € 5,1 miljoen voor haar rekening.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Zo als het dan nu zoveel besparing geeft kunnen de bijdrage aan de rioolgassen ook wel omlaag in deze dure tijden voor de Zwolse burgers


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.