De Ambelt ziet aantal rugzakken dalen

Zwolle – Het aantal leerlingen met een zogenaamde rugzak is sinds dit schooljaar met ruim 10% gedaald. “Een goede ontwikkeling die geheel aansluit bij de ontwikkeling van Passend Onderwijs. Ook het aantal leerlingen in het Speciaal Onderwijs is gedaald; daarentegen constateert de Ambelt toch weer een lichte stijging in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hoe deze aantallen zich verhouden tot landelijke cijfers moet nog worden afgewacht”, aldus Jolida Spekreijse en Maarten Faas van het College van Bestuur van de Ambelt.

Zoals bekend zijn de bezuinigingen op Passend Onderwijs eerder dit jaar teruggedraaid. Faas: “Geen bezuiniging maar wel verevening: dat wil zeggen dat er in de regio waar de Ambelt locaties heeft en leerlingen in het regulier onderwijs begeleidt, in de komende jaren minder leerlingen gebruik moeten gaan maken van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs dan nu het geval is. De reden hiervan is dat in andere regio’s – met name het westen van Nederland – veel minder leerlingen gebruik maken van de expertise van het Speciaal Onderwijs. In het geval dat het aantal leerlingen gelijk zou blijven gaat dat ten koste van de budgetten van het regulier onderwijs.”

Samenwerkingsverbanden

Om Passend Onderwijs vorm te geven zijn er Samenwerkingsverbanden gevormd waarin de schoolbesturen van de betreffende regio participeren. Ook de Ambelt is hierin actief deelnemer. Spekreijse: “Samen met het regulier onderwijs zoeken we naar de oorzaak van leerlingstromen naar het speciaal onderwijs. Vervolgens is onze gezamenlijke inzet om die leerlingstromen bij te sturen: minder leerlingen met een rugzak of naar het Speciaal Onderwijs en meer leerlingen naar het regulier onderwijs. De Ambelt wil aan deze bijstelling van leerlingstromen haar bijdrage leveren door kennis en expertise over te dragen aan het regulier onderwijs, een opdracht die veel vraagt van alle partijen.”

De Ambelt

De Ambelt is een school voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs met ruim 2450 leerlingen en 850 medewerkers met locaties in Deventer, Apeldoorn, Zwolle, Nunspeet, Kampen, Steenwijk, Meppel en Hardenberg. De Ambelt biedt in deze regio tevens ambulante begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs. De Ambelt Academie verzorgt nascholing en de Ambelt Diagnostiek voert psychodiagnostisch onderzoek uit.

Meer info: www.ambelt.nl

Artikel delen:
Reacties 2
 1. De Ambelt ziet aantal rugzakken dalen

  vrijdag 12 oktober 2012

  Speciaal Onderwijs. Hoe deze aantallen zich verhouden tot landelijke cijfers moet nog worden afgewacht⤝, aldus Jolida Spekreijse en Maarten Faas van het College van Bestuur van de Ambelt.

  Zoals bekend zijn de bezuinigingen op Passend Onderwijs eerder dit jaar teruggedraaid. Faas: ⤽Geen bezuiniging maar wel verevening: dat wil zeggen dat er in de regio waar de Ambelt locaties heeft en leerlingen in het regulier onderwijs begeleidt, in de komende jaren minder leerlingen gebruik moeten gaan maken van het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs dan nu het geval is

  schande:(  ⚠️ Meld

 2. @ja-tja, schande is het zeker. Maar ik neem mijn petje af voor de Ambelt, zij hebben voor mijn gevoel op tijd ingespeeld op de dingen die er aan komen. En hun koers hierop gwijzigd.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.