Psychische problemen in de familie

Zwolle – Dinsdagavond 30 oktober start Steunpunt Informele Zorg Zwolle in samenwerking met Dimence, sector Preventie de cursus ‘Betrokken Omgeving’. Deze korte cursus is bedoeld voor familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen, zoals angst, borderline, depressie/manie, dementie, psychoses, autisme of ADHD.

Omgaan met iemand met psychische of psychiatrische problemen valt niet altijd mee. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over de conflicten, de overheersing, het onbegrip uit de omgeving, de machteloosheid en de eenzaamheid die dit met zich mee kan brengen. Voor degene zelf en voor de omgeving levert dat veel spanning op. Veel naastbetrokkenen weten niet goed hoe ze met deze situatie om moeten gaan. De cursus kan hierin een steun in de rug zijn.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur op de maandagavond: 30 oktober en 6, 20 en 27 november. Er kunnen maximaal 10 cursisten deelnemen. Bij de cursus hoort schriftelijk materiaal dat bestaat uit leeswerk, oefeningen en huiswerkopdrachten. Na aanmelding krijgt u een telefonisch kennismakingsgesprek. De cursus is kosteloos voor deelnemers.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 23 oktober 2012. Om aan te melden of meer informatie te vragen: bel naar Steunpunt Informele Zorg (038 – 422 52 00) of mail naar preventie.westoverijssel@dimence.nl.

Artikel delen: