VVN Zwolle presenteert “Duurzaam Veilig Verkeersbeleid”

Zwolle – Veilig Verkeer Nederland afd. Zwolle geeft al jaren gelegenheid een opfriscursus verkeersregels en verkeerstekens te volgen. Niet alleen verkeersregels en – borden zijn veranderd, ook de inrichting van wegen is en wordt de komende jaren ingrijpend gewijzigd. Daarom is een presentatie "Duurzaam Veilig Verkeersbeleid" samengesteld die gratis wordt aangeboden.

Veilig Verkeer afd. Zwolle biedt reeds een aantal jaren een “Opfriscursus Verkeersregels” aan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan nieuwe verkeersregels en verkeerstekens. Voor het volgen van deze cursus bestaat nog steeds grote belangstelling. In de afgelopen jaren zijn echter niet alleen veel verkeersregels en verkeerstekens gewijzigd maar worden ook steeds meer wegen veranderd en opnieuw ingericht. Denk bv maar eens aan de vele nieuwe wegmarkeringen, de aanleg van spitsstroken en turborotondes. Om u enig inzicht te geven waarom door de overheid deze maatregelen worden genomen, biedt de afdeling als aanvulling op de “Opfriscursus “ de presentatie “Duurzaam Veilig Verkeersbeleid” aan.

Aan de hand van talrijke herkenbare praktijksituaties worden de volgende onderwerpen toegelicht:

Ø een kijkje in de historie (hoe is het allemaal begonnen?)

Ø wat was de aanleiding voor het startprogramma “Duurzaam Veilig”;

Ø hoe herkent de weggebruiker het type weg en bijbehorende max. snelheid;

Ø aan welke inrichtingseisen dient een weg te voldoen

Ø wat is de huidige stand van zaken mbt het overheidsbeleid

De presentatie kan desgewenst worden afgesloten met een verkeerskwisje .

De presentatie wordt zowel overdag als ‘s avonds aangeboden, duurt maximaal 2 uur maar kan desgewenst ingekort worden tot circa 1 uur. Deelname is gratis.

Aanmelden kan zowel individueel als per groep.

Nadere informatie P.K. Buter 038-4536477 of per email pkbuter@tiscali.nl

Artikel delen: