‘Maud’ ook voor anderen

Zwolle – Vier maanden na het overlijden van de tweejarige Maud van Hamersveld zet Stichting Maud voor Leven de filosofie ‘We pay it forward’ voort. ‘Het hoe nu verder was niet eenvoudig in te vullen’, zeggen de bestuursleden Ellis Aardenburg en Geke van Dorp. ‘Het gemis van Maud is groot. Het verlies van onze dappere strijdster had ook op ons grote impact. Maud was de dochter van onze vrienden Sjoerd van Hamersveld en Carlieke Stafleu. Daarnaast was zij de spil van Stichting Maud voor Leven. Om Maud is alles begonnen. Voor haar hebben wij geld ingezameld voor de reis- en het verblijf van het hele gezin naar Amerika. Maud was onze drijfveer.

"Nu zij er niet meer is, zijn wij op zoek gegaan naar een manier om onze filosofie voort te zetten. Ons doel is om ouders van een kind met (neuroblastoom) kanker praktisch, mentaal en financieel op weg te helpen. Wij richten ons hierbij op een algemeen belang. Iedereen met een kind die zich in een vergelijkbare situatie bevindt als Maud kan een beroep doen op Stichting Maud voor Leven. Carlieke Stafleu, de moeder van Maud, heeft haar dochter beloofd om de strijd voort te zetten." Zij neemt daarom zitting in het bestuur van Maud Voor Leven. Carlieke Stafleu neemt hierbij de plaats in van voorzitter Geke van Dorp. De rol van Stafleu bestaat voornamelijk uit het begeleiden en ondersteunen van de gezinnen. Van Dorp blijft aan als adviseur. Inmiddels weten gezinnen c.q. stichtingen de weg naar Maud voor Leven te vinden. Zo ook Stichting Dietvorst, Stichting Willemijn’s Wens (in oprichting) en Stichting Remco 4 Life (in oprichting). ‘Het op deze manier helpen van andere stichtingen daar doen wij het voor.’

We Pay It Forward… ‘Na het overlijden van Maud is de diagnose neuroblastoom 4 bij een groot aantal andere kindjes gediagnosticeerd. Iets wat moeilijk verteerbaar is. Maar iets wat ons kracht geeft om verder te gaan met Stichting Maud voor Leven’, zegt Ellis Aardenburg. ‘Inmiddels begeleiden en ondersteunen we een aantal gezinnen daar waar nodig. Zo ook de driejarige Willemijn. Zij woont onder de rook van Zwolle. Op de dag dat Maud overleed kreeg Willemijn de diagnose neuroblastoom 4. De familie hoorde in de media over Stichting Maud voor Leven en heeft direct contact met ons gezocht.

Op zaterdag 20 oktober a.s. houdt Maud voor Leven een collecte tijdens de Unicef Stadshagenrun 2012: Maud Voor Leven… voor Willemijn. Het inschrijfgeld en de opbrengsten van de collecte gaan naar Stichting Willemijn’s Wens’. Samenwerkingsverband met Villa Joep! Stichting Villa Joep (www.villajoep.nl) investeert in de financiering van onderzoeken ten behoeve van neuroblastoom. Vanuit de fondsenwerving betaalt deze stichting onderzoeken naar oorzaken en behandelmethoden van neuroblastoom. Maud voor Leven en Villa Joep bundelen hun krachten met als doel het ontwikkelen van een deskundig platform waar mensen terecht kunnen voor informatie, mentale en praktische ondersteuning. Zwolle bedankt!

Stichting Maud voor Leven is volledig afhankelijk van steun, giften en donaties van particulieren en bedrijven. De eerste helft van 2012 stond met name Zwolle in het teken van Maud voor Leven. Velen voelden zich verbonden en hebben een bijdrage geleverd aan de inzamelingsactie voor onze Maud. Samen hebben wij een prachtig doel bereikt! Een ieder die ons in de afgelopen periode heeft bijgestaan willen wij nogmaals bedanken. Dit was voor ons en vooral voor de ouders Sjoerd van Hamersveld en Carlieke Stafleu van onschatbare waarde.Gelukkig kunnen wij nog steeds op steun rekenen. IK HEB LEF, een Zwols initiatief, draagt Maud voor Leven een warm hart toe. Zij heeft Maud voor Leven genomineerd als een van de goede doelen die zij ondersteunen. Met de ruim € 80.000 die voor Maud is ingezameld zetten wij onze filosofie voort. Het geld wordt gebruikt om andere ouders van een kind met (neuroblastoom) kanker op weg te helpen. Stichting Maud voor Leven komt daarom graag in contact met ouders, familie of vrienden waarvan een kind kanker heeft.

Meer weten? www.maudvoorleven.nl

Artikel delen: