Aanleg fietspad naast A28 langs Hermelenweg

Zwolle – Zwolle wil komend jaar een fietspad aanleggen langs de Hermelenweg, de parallelweg langs de A28 bij bedrijventerrein Hessenpoort. In de plannen voor 2013 die burgemeester en wethouders deze week hebben gepresenteerd is al een deel van de financiering voor het nieuwe fietspad belegd. De verwachting is dat de veiligheid voor tweewielers met het nieuwe fietspad toeneemt. Bovendien draagt het vrijliggende fietspad bij aan een verbetering van het regionale fietsnetwerk.

Al langer zetten omwonenden en gebruikers van de route zich in voor een veilig fietsroute langs de Hermelenweg. Wethouder René de Heer: “In Zwolle en in de regio is veel aandacht voor verkeersveiligheid van met name fietsers. Daarbij maken we samen met scholen bijvoorbeeld werk van de bewustwording van – jonge – fietsers over hun veiligheid. Zo nemen in Zwolle ontzettend veel scholieren deel aan de verkeersexamens en is als nieuw onderdeel ‘fietsen in groepen’ aan het examen toegevoegd. We bereiken ook met andere educatie-initiatieven deze vaak kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Vanzelfsprekend is ook de veiligheid van de belangrijkste fietsroutes zelf een aandachtspunt. Een vrijliggend fietspad langs de Hermelenweg verhoogt daar de veiligheid.”

Scholieren

De Zwolse wethouder wijst op de regionale functie die de fietsroute over de Hermelenweg heeft. “Fietsers uit met name Staphorst en Dalfsen – waaronder veel scholieren – gebruiken deze weg volop.” De Heer is daarom ook in gesprek met beide gemeenten én de provincie Overijssel over hoe het fietspad zo goed en snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Ook Rijkswaterstaat kan als partner van de gemeente een rol spelen bij de realisatie van dit plan. “Regionale fietsverbindingen worden steeds belangrijker voor de bereikbaarheid in onze regio”, stelt de wethouder.

Artikel delen: