Congres ‘Geloof & Psychiatrie’

Zwolle – Op donderdag 1 november is er in het stadhuis van Zwolle een congres over de integratie van geloof binnen de psychiatrie en de integratie van psychiatrie binnen geloofsgemeenschappen. Middels een lezing van kinder- en jeugdpsychiater Margreet de Vries, boeiende werkwinkels en vrolijke cabaret wil de organisatie deelnemers laten reflecteren, inspireren en bovenal: ervaren.

Het congres is voor werkers en vrijwilligers uit GGZ en geloofsgemeenschappen en andere belangstellenden.  Speciaal welkom aan studenten van sociale opleidingen. Dit congres wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Ruimte voor anderszijn’ Zwolle. In de werkgroep zitten afgevaardigden van RIBW IJssel-Vecht, Leger des Heils, Diaconaal Platform, De Wegwijzer, Katholiek en Protestants Maatschappelijk Activeringswerk en Stichting Focus. De missie is het stimuleren van integratie van psychiatrie binnen de geloofsgemeenschap en integratie van geloof binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Inloop en inschrijving werkwinkels: 9:30 uur

Programma: 10:00 – 16:00 uur, incl. lunch & hapje en drankje
Locatie: Burgerzaal van het Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 1Meer informatie en opgave bij: msportel@dewegwijzer.info of 06 23 00 12 20

Artikel delen: