Ondernemersfonds Assendorp van de baan

Zwolle – Op verzoek van een aantal ondernemers in de Assendorperstraat en Groot-Wezenland werd er donderdag een nieuwe stemming gehouden ten aanzien van het ondernemersfonds. Een overgrote meerderheid koos voor het opheffen van het Ondernemersfonds.

De landelijke wet zegt dat op verzoek van tenminste eenvijfde van de bijdragenplichtigen, de gemeente verplicht is om iedereen in de gelegenheid te stellen zich schriftelijk voor of tegen de intrekking van de verordening (die het ondernemersfonds mogelijk maakt) uit te spreken. De nieuwe stemming ging over de vraag of de stemgerechtigden het eens zijn met de intrekking en daarmee het stoppen van het ondernemersfonds. Het tellen van de stemmen was overtuigend (47 tegen 19) positief voor de tegenstanders van een verplichte betaling door gebruikers van onroerend goed m.u.v. woningen aan een dergelijk ondernemersfonds. Een verplichte bijdrage aan een ondernemersfonds is mogelijk door de experimentele wet BIZ die de gemeente de mogelijkheid geeft op verzoek van belanghebbenden een extra belasting te heffen en de gelden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan het ondernemersfonds.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Beste Adorper,
  Je kunt ten allertijden met je buur bedrijven iets ondernemen, daar heb je geen verplicht ondernemersfonds voor nodig.
  Voor een verplicht ondernemersfonds dient eerst de gemeenteraad een verordening aan te nemen tot een opslag op je onroerend goed belasting.
  Daarna dient er een stemming onder de ondernemers van het aangewezen stuk straat plaats te vinden met alle onzekerheden van dien.
  Doe net als op de Nieuwe Markt waar alle aanwonenden en zaken op vrijwillige basis en met elkaar in overleg div. leuke dingen organiseren.


  ⚠️ Meld

 2. Wie regelt en betaalt nu de feestverlichting?
  Wie is nu aanspreekpunt voor de gemeente?
  Gezamenlijke acties?

  Diegenen die nu de biz hebben weggestemd, gaan dat niet doen, want nu breekt het ikke-ikke-tijdperk aan. Men was “tegen” want “er gebeurt nooit wat”. Nee, dat klopt want bijna niemand wilde de handen uit de mouwen steken, en elk idee voor wat dan ook werd direct de grond in geboord. Alternatieven werden soms wel genoemd, maar men wil zich daar niet voor inzetten.
  Bij biz betaalde elke ondernemer, en waren er geen zgn “free-riders”: wel profiteren van wat er gezamenlijk werd geregeld, maar er niet aan meebetalen.
  En dat stukje in de Stentor van J.Stougie is een eenzijdig lachertje. Ooit gehoord van “hoor en wederhoor”?  ⚠️ Meld

 3. @Drama, had dat stukje in de Stentor ook gelezen. Ik denk dat v.w.b. gezamelijk initiatief de assendorperstraat de mist in gaat. Om voor iedere activiteit alle winkeliers af te gaan, wie doet mee? en wie betaald er mee? En wie gaat de kar trekken Dhr. Stougie ben benieuwd. We zullen met de komende feestdagen voor het eerst zien of er nog cohesie is. En hoe het verder gaat.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.