Test met golfklapsimulator op IJsseldijk bij Harculo

Zwolle – Rijkswaterstaat gaat samen met Waterschap Groot Salland en kennisinstituut Deltares de IJsseldijk bij Harculo testen. De sterkte van de grasmat wordt getest voor de meest extreme golfslag die op rivieren als de IJssel te verwachten is. Om die situatie na te bootsen, wordt een golfklapsimulator gebruikt. De simulator kan in één keer honderden liters water op de dijk laten stromen. De testperiode is vanaf 22 oktober tot begin november.

Het gras op een dijk draagt bij aan de stevigheid, maar moet wel opgewassen zijn tegen hoge golven. Rijkswaterstaat voert dit onderzoek uit samen met Deltares en Infram en tijdens de proef bij Harculo wordt onderzocht in hoeverre zware golven de grasmat op de dijk beschadigen. De proeven worden uitgevoerd aan de rivierkant van de dijk, het buitentalud. Het testen gebeurt met een golfklapsimulator die op de dijk staat. Die stroomt in één keer leeg, waardoor er een grote golfkracht op de dijk komt. Dit wordt herhaald totdat er schade ontstaat aan de grasmat. Na de proeven wordt de schade aan de grasmat meteen hersteld, zodat de dijk veilig de winterperiode kan doorstaan.

Onderzoeken

Op verschillende locaties in Nederland wordt onderzoek naar de sterkte van dijken gedaan voor de programma’s ‘Wettelijk Toetsinstrumentarium & Sterkte & Belastingen Waterkeringen’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er worden verschillende ‘onderdelen’ van dijken onderzocht, zoals bij deze test de sterkte van de grasbekleding. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om het Wettelijk Toetsinstrumentarium te verbeteren. Dit toetsinstrumentarium wordt gebruikt bij de wettelijke veiligheidstoetsing, de “periodieke APK-keuring” van de Nederlandse dijken en duinen. Door meer inzicht en kennis kunnen waterkeringen nauwkeuriger worden getoetst en wordt duidelijker welke waterkeringen extra aandacht nodig hebben. Deze kennis kan worden ingezet bij het toetsen van de Nederlandse dijken, maar kan ook gebruikt worden bij de export van onze waterkennis.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Volgens mij is het dan handiger om in het voorjaar te testen…. Als je door blijft testen totdat de worteltjes kaduuk zijn, kan je het zand nu wel aanvullen maar de worteltjes groeien echt niet meer tot volgend jaar….


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.