De toekomst van Zwolle in 10 stappen

Weet u het nog? De campagne ‘Wakker worden in 2020’ van begin vorig jaar over het nieuwe Structuurplan Zwolle? Toen heeft de gemeente Zwolle u wakker geschud om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen van Zwolle tot aan 2020. Hoe staat het er nu mee?

De gemeente werkt sinds 2004 aan een nieuw structuurplan als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van Zwolle. Onlangs heeft de gemeenteraad de criteria besproken voor het aanwijzen van toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor wonen. De gemeenteraad heeft het college nu gevraagd om die criteria aan te scherpen en te objectiveren. Daarna worden ze in het ontwerp Structuurplan opgenomen dat dit najaar voor advies in de raadscommissie Ruimte komt. Verwacht wordt dat het Structuurplan 2020 dit najaar ter visie gaat voor zes weken. Inwoners van Zwolle kunnen het dan inzien en hun zienswijze indienen. Na verwerking en behandeling kan het nieuwe Structuurplan 2020 volgend jaar worden vastgesteld.

Voortvarend en zorgvuldig
Met de aangescherpte criteria voor inbreiding en uitbreiding kan straks duidelijker worden aangegeven hoe er in Zwolle bijgebouwd gaat worden en wanneer een locatie voor bebouwing in aanmerking komt. Verantwoordelijk wethouder Emmy Witbraad wil graag voortvarend en zorgvuldig verder: ‘Wij hebben behoefte aan een Structuurplan dat de koers voor de stad aangeeft maar de raad wil terecht dat dit zorgvuldig wordt uitgewerkt en onderbouwd. Dit kost even wat extra tijd maar ik merk dat de keuze om zowel in de stad bij te bouwen als uit te breiden, breed gedragen wordt en daar gaat het om.’

[kader] De toekomst in 10 stappen
Het Structuurplan fungeert straks als leidraad voor de ontwikkeling van Zwolle en als kader voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Hieronder wordt geschetst hoe de stad over 13 jaar eruit ziet als het Structuurplan 2020 wordt gevolgd:
1. Zwolle is in 2020 een economisch sterke stad en het centrum van de regio. Het Structuurplan heeft duidelijk aangewezen waar voorzieningen (bijv. onderwijs, zorg, winkels), bedrijven en kantoren zich goed kunnen ontwikkelen. De bereikbaarheid is goed op peil.
2. De stad telt 15.000 inwoners meer dan in 2007. De trend van minder mensen per woning heeft zich doorgezet. Hierdoor zijn in verhouding meer woningen nodig.
3. De nieuwe woningen zijn zowel in de bestaande stad (inbreiding) als in uitbreidingslocaties gebouwd (= tweesporenbeleid). Ze sluiten in aantal en type aan bij de behoefte op de woningmarkt.
4. Door in en uit te breiden, is er op een zuinige, duurzame manier met de ruimte omgegaan. Zo kon het buitengebied zoveel mogelijk worden gespaard. In de bestaande stad zijn woningen bijgekomen en bij enkele bestaande wijken is kleinschalig uitgebreid. Daardoor was het niet nodig om één grote uitbreidingslocatie met vele duizenden woningen aan te leggen, zoals Stadshagen.
5. De uitbreidingslocaties zijn kleinschalig, grenzen aan de bestaande stad en zijn landschappelijk goed ingepast.
Lees verder op www.detoekomstvanzwolle.nl. [einde kader]

Terugblik
Begin 2006 ging het voorontwerp Structuurplan in de inspraak. De Inspraaknota is in juli 2006 door het college van B&W vastgesteld en werd in november 2006 in de gemeenteraad behandeld. De raad heeft toen verzocht om een discussienota Inbreidings- en Uitbreidingscriteria op te stellen, die onlangs is behandeld.

Wilt u de Discussienota Inbreidings- en uitbreidingscriteria of andere stukken, zoals het voorontwerp Structuurplan en de inspraaknota (download) inzien of meer weten over het vervolgtraject kijk dan op www.detoekomstvanzwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. De nieuwe woningen zijn zowel in de bestaande stad (inbreiding) als in uitbreidingslocaties gebouwd (= tweesporenbeleid). Ze sluiten in aantal en type aan bij de behoefte op de woningmarkt.

  Nou, dan mogen ze wel eens snel goedkopere woningen gaan bouwen. Een huis van â⤨¬ 250.000 noem ik geen goedkope woning. Ik vind dat de woningmarkt teveel gericht is op de huidige (vermogende) huizenbezitters, terwijl voor starters bijna niet aan nieuwbouwhuizen te komen is.


  ⚠️ Meld

 2. Bij de behandeling van de â??? Discussienota In- en uitbreidingscriteriaâ?? van B&W op 7 mei in de Raad zijn 2 moties aangenomen en een voorstel:

  “De uitvoeringscriteria zoals genoemd in de Discussienota In- en uitbreidingscriteria op te nemen het ontwerp Structuurplan; de matrix zoals opgenomen in de bijlage van de Discussienota in- en
  uitbreidingscriteria, inclusief een nadere toelichting daarop, op te nemen in het ontwerp Structuurplan.”

  We zijn erg blij dat dit voorstel is aangenomen: de nadere toelichting op de matrix in de Discussienota zal grote verschuivingen geven in de beoordeling van de locaties door B&W. De bewonersgroep heeft in haar Afwegingsnotitie die kruisjes ook gezet en die uitwerking is echt anders. Wij hebben een goede onderbouwing geschreven met de verwijzingen naar notities van de gemeente zelf, B&W heeft alleen de kruisjes gezet en verder niets. We wachten de onderbouwing van de B&W in spanning af.

  Wij “de bewonersgroep Aalanden” hebben er alles aan gedaan om B&W een goede weging te laten maken over het hele structuurplan. De onderbouwing die de wethouder nu beloofd heeft zien we heel graag tegemoet. We vinden het erg jammer dat de wethouder niets met onze notities heeft gedaan. Daar zijn opmerkingen over gemaakt door een raadslid dat B&W zich zo van de goede kant kan laten zien, wij denken hoezo: â???Samen maken we de stad?â?? Een goed Structuurplan is goed voor de hele stad.

  Op de website “Handen van Dijklanden” kan men de notaâ????s vinden die de bewonersgroep heeft geschreven.
  http://www.handenafvandijklanden.nl/index.php?page=notities-brieven

  De keuze om uit te breiden in Zwolle wordt niet breed gedragen.
  Het uitloopgebied in de Aalanden kan niet gecompenseerd worden, als de Dijklanden bebouwd gaat worden. De bewoners van de Aalanden en Holtenbroek houden niets over!

  Wij zijn tegen bebouwing van de Dijklanden:

  … omdat dit gebied een ‘groene vinger’ van Zwolle moet blijven

  … omdat dit open, toch al beperkte uitloopgebied er is voor onze
  natuurbeleving, recreatie, sport en rust

  … omdat het verdwijnen van dit groen onomkeerbaar is

  … omdat er voldoende, betere alternatieven zijn

  Hartelijke groet
  corien bruins slot  ⚠️ Meld

 3. Berkum 2, hearst, hell waarom geen zwolle zuid 2? Of isw met beter met bos gewoon de wyhtermerplas ontsluiten en er rondomheen kleine buurtjes ontwikkelen wat samen een wijk vormt.


  ⚠️ Meld

Reageer