Student Windesheim wint ingenieursprijs

Dinsdag heeft student Jamie Lewis van hogeschool Windesheim de KIVI NIRIA afstudeerprijs gewonnen. Niet alleen een opsteker voor de winnaar, maar ook voor Windesheim. De Zwolse hogeschool viel voor de derde keer in de prijzen. De School of Engineering & Design, waar Lewis afstudeerde aan de opleiding Industrieel Product Ontwerpen, mocht zelfs voor de tweede maal een winnaar bijschrijven.

Lewis studeerde in 2006 af op het project Endobronchial positioning, onder leiding van dr. Arno Nierich, specialist aan de Isala Klinieken in Zwolle. De winnaar ontwierp een beademingstube, die tijdens een operatie zodanig in de luchtpijp van een patiënt kan worden aangebracht, dat deze in elke willekeurige positie kan ademen. Bovendien, en dat maakt het ontwerp zo bijzonder, kunnen de beide longen afzonderlijk van elkaar worden beademd. Een ander groot voordeel is dat de luchtpijp van de patiënt ten opzichte van huidige producten beduidend minder wordt beschadigd. Het product wordt momenteel door het bedrijf Gelanus, waar Lewis afstudeerde, verder uitgewerkt om na uitgebreide tests op de markt te worden gebracht.

KIVI NiRIA, de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ingenieurs, organiseert jaarlijks voor vierdejaarsstudenten van het technisch, agrarisch en nautisch onderwijs de Afstudeerprijzen. Hiernaar kan elke hogeschool en universiteit meedingen. De prijs is bedoeld om de kwaliteit van het afstudeerwerk naar buiten te brengen. De inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld.

Ook ditmaal was het neusje van de technische zalm uitgenodigd om op het hoofdkantoor van de ingenieursvereniging in Den Haag de uitreiking bij te wonen. Na twee uiterst boeiende presentaties over het werkveld van de ingenieur enerzijds en de moderne vormen van Nederlandse landwinning anderzijds, maakte jury-voorzitter Kwak de verlossende uitslag bekend.

Jamie Lewis werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie hbo. In deze categorie waren dit jaar dertien projecten genomineerd, waaronder twee van Windesheim. Met zichtbare verrassing nam Lewis de prijs in ontvangst. Aansluitend lichtte hij zijn afstudeerproject in een heldere, korte presentatie nader toe.

Uit het juryrapport bleek een unanieme beslissing. Op alle criteria scoort het project hoog. Lewis laat met goede diepgang en uitwerkingsgraad zien dat hij de materie goed beheerst. Verder wordt de heldere rapportage en de structurele opbouw van het project geprezen. Tenslotte geeft de jury aan dat het project een grote maatschappelijke relevantie heeft.

Aan de KIVI NIRIA afstudeerprijs is, naast de eeuwige roem, een geldprijs gekoppeld. Tevens ontvingen de winnaars uit handen van hoofdsponsor USG Innotiv een jaarcontract bij dezelfde onderneming. Voor Jamie Lewis is de prijs zeker een kroon op zijn afstuderen en een enorme opsteker voor een hopelijk glansrijke carrière.

Artikel delen: