Goede beoordeling voor Zwolse scholen in Keuzegids

Zwolle – Dinsdag is de nieuwe Keuzegids 2013 verschenen, het handboek voor de kritische studiekiezer. De lezer vindt er alle actuele informatie over toelatingseisen en baankansen na de studie, maar vooral een grondige vergelijking van alle opleidingen per vakgebied. Ook de kwaliteit van het onderwijs komt daarbij prominent aan bod. De Zwolse scholen scoren weer goed.

In de samenvattende ranglijsten van beoordeelde instellingen vallen enkele verschuivingen op. In de top van de lijst grotere hogescholen zijn de scores Windesheim dit jaar een stuk gedaald. Bij de middelgrote hogescholen, met gemiddeld zo’n tweeduizend studenten, moet de Christelijke Hogeschool Ede voor het eerst in vele jaren de Gereformeerde Hogeschool uit Zwolle voor zich dulden. De scholen met de allerhoogste scores zijn nog altijd te vinden in de lijst kleinste instellingen. De eerste plaats gaat als vanouds naar de Katholieke Pabo Zwolle. Naast alle gegevens over de onderwijskwaliteit zijn voor aanstaande studenten ook andere zaken van belang, zoals: toelatings- en selectie-eisen van opleidingen, de prestatienorm in het eerste studiejaar en bij particuliere opleidingen ook de exacte kosten van de opleiding.

Artikel delen: